Norwegian-Dutch translation of akkumulere

Translation of the word akkumulere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akkumulere in Dutch

akkumulere
legge i haugerverb opstapelen, accumuleren, verzamelen
Synonyms for akkumulere
More examples
1.De skal kunne akkumulere kunnskaper, slik at de over tid bygger opp stadig mer viten.
2.Fordelen er at man slipper å akkumulere viten i fire, fem semestere, som så skal ut i løpet av noen få hektiske eksamensdager.
Similar words

 
 

akkumulere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) akkumulereakkumulerendeakkumulert
Indikative
1. Present
jegakkumulerer
duakkumulerer
hanakkumulerer
viakkumulerer
dereakkumulerer
deakkumulerer
8. Perfect
jeghar akkumulert
duhar akkumulert
hanhar akkumulert
vihar akkumulert
derehar akkumulert
dehar akkumulert
2. Imperfect
jegakkumulerte
duakkumulerte
hanakkumulerte
viakkumulerte
dereakkumulerte
deakkumulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde akkumulert
duhadde akkumulert
hanhadde akkumulert
vihadde akkumulert
derehadde akkumulert
dehadde akkumulert
4a. Future
jegvil/skal akkumulere
duvil/skal akkumulere
hanvil/skal akkumulere
vivil/skal akkumulere
derevil/skal akkumulere
devil/skal akkumulere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha akkumulert
duvil/skal ha akkumulert
hanvil/skal ha akkumulert
vivil/skal ha akkumulert
derevil/skal ha akkumulert
devil/skal ha akkumulert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle akkumulere
duville/skulle akkumulere
hanville/skulle akkumulere
viville/skulle akkumulere
dereville/skulle akkumulere
deville/skulle akkumulere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha akkumulert
duville/skulle ha akkumulert
hanville/skulle ha akkumulert
viville/skulle ha akkumulert
dereville/skulle ha akkumulert
deville/skulle ha akkumulert
Imperative
Affirmative
duakkumuler
viLa oss akkumulere
dereakkumuler
Negative
duikke akkumuler! (akkumuler ikke)
dereikke akkumuler! (akkumuler ikke)
Your last searches