Norwegian-Dutch translation of akkumuleres

Translation of the word akkumuleres from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akkumuleres in Dutch

akkumuleres
refleksivverb zich opstapelen
Similar words

 
 

More examples
1.Denne giften dannes av en alge, en flagellat, og som akkumuleres i leveren på blåskjellet.
2.Enda mer lumsk er den fristende sandmorkelen, med giftdoser som kan akkumuleres i kroppen fra år til år !
3.Kjemiske forurensninger i luften blir sittende i skjegget både ved inn og utånding og kan akkumuleres der og følge med inn i luftveiene igjen ved hver ny innånding.
4.Slik situasjonen er nå, akkumuleres fosfor i vannet.
5.Sennepsgassen akkumuleres ikke i næringskjeden.
6.Den handler i alt vesentlig om den menneskelige tragedien, om fornedrelsen og apatien - om desperasjon og aggresjon som akkumuleres.
7.Ny norsk forskning på området styrker teorien om at aluminium, som akkumuleres i kroppen, kan gi helseskader.
Your last searches