Norwegian-Dutch translation of akkurat

Translation of the word akkurat from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akkurat in Dutch

akkurat
arbeidadjective accuraat, nauwkeurig, nauwgezet, exact, precies
Synonyms for akkurat
Similar words

 
 

More examples
1.Akkurat der setter desverre statsministeren seg på bakbeina.
2.Akkurat det har nok de fleste chilenere i friskt minne.
3.Akkurat nå er jeg ikke lysten på å fortsette," sier Dag Hopen.
4.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
5.Beat It" er akkurat like bra som på LPen, og Michael opptrer igjen med forbløffende autoritet på scenen.
6.Det FirFoldige Menneske, Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk," som i forståelig fagsprog forteller hvorfor noen er slik og andre slik, mens ingen er akkurat som meg !
7.For det første synes jeg det var en god fotballkamp, og jeg tror publikum skriver under på akkurat den attesten ; dette var ikke langt unna stor underholdning", sa" Røste" efterpå.
8.Hva hjalp det ham at han hadde hjelm på hodet han også, akkurat som dere ?
9.Hvorfor har dere radioen akkurat der ?" undrer jeg.
10.Hvorfor skal akkurat jeg... ?
11.Ja, nå har Det norske Arbeiderparti ikkje teke standpunkt akkurat i dette spørsmålet.
12.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
13.Med lite fremtidsrettet" mener vi det forhold at for handelsstanden synes det akkurat nå å være hver enkelt eksisterende bedrifts egen lønnsomhet som er satt i høysetet - og ikke hvordan byens handelsstand samlet på en best mulig måte kan betjene de handlendes interesser.
14.Melkeruten" er heller ikke å forakte, selv om den ikke akkurat er noen expressrute.
15.Nettopp tappet fra fatet," er akkurat hva man kan si om Beaujolais Nouveau eller Primeur, som den også kalles.
16.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
17.Til mannesker som trenger frelse vil jeg si akkurat det samme.
18.USA visste enten på forhånd at det sydkoreanske flyet som ble skutt ned av SovjetUnionen ifjor, ville krenke sovjetisk luftterritorium, eller, hvis det ikke er tilfelle, brøt et amerikanskjapansk efterretningsnett på en uforklarlig måte sammen akkurat på den tiden.
19.Videre heter det at et vedtak (av bygningsrådet eller fylkesmann) om å nekte dispensasjon skal begrunnes, og hun viser i den forbindelse til forvaltningslovens paragrafer 24 og 25, akkurat som sin forgjenger.
20.(Han er en lystig mann.) - Du må nok flytte deg, for jeg skal mure opp en vegg akkurat der som du sitter.
21.(New York Times) Händels musikk blir stadig mer populær i Ronald Reagans Washington, akkurat som i det 18. århundres London under kongene George I og George II.
22.(Nå må noe gjøres med det at vi i Norge skal ha en egen tolking av akkurat den regelen.
23.Abstrakt maleri er som musikk som formidler stemninger, og akkurat nå føler jeg det som veldig fint og riktig å fortsette med det formsprog som alltid har vært mitt og som jeg nå kan tilføre større vitalitet.
24.Akkurat !
25.Akkurat ! svarer Tore Hansen.
26.Akkurat" Odysseen" er ikke det avgjørende, sier Axel Jensen.
27.Akkurat, ja.
28.Akkurat, jeg ligger her.
29.Akkurat, og jeg liker det, det er spennende.
30.Akkurat, sa rettsbetjenten.
Your last searches