No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword aktor. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
2.Aktor, aktor, bryter advokat Hestenes inn - dette kunne ha vært undersøkt allerede fra 21. november.
3.Aktor har utelukkende bygget sin bevisførsel på 62åringens forklaringer til politiet, og det er svært beklagelig at forsvaret ikke har hatt muligheten til å eksaminere ham her i retten, hevdet forsvarerne Tor Erling Staff og advokat Morten Kjensli.
4.Bare den fornuftige tvil skal komme tiltalte til gode, slik tvil forekommer ikke i denne saken, sa aktor.
5.Begge drapene er skjedd på en gruoppvekkende måte, og selve handlingene vidnet om en usedvanlig kaldblodighet som savner sidestykke i norsk rettshistorie, sa aktor.
6.Bratteruds bønner minner om yrkesforbud, mente aktor, statsadvokat Erling O. Lyngtveit.
7.Den 56 år gamle tyrkiske familiefaren og hans sønner på 26 og 21 år bør alle dømmes for overlagt drap på Ramazan Berber, konkluderte aktor i sin nærmere to timer lange prosedyre i den såkalte Berbersaken i Eidsivating lagmannsrett i Drammen tirsdag.
8.Den reelle kursvirksomheten er blitt så forkludret av feilrapporteringer at det ikke har vært mulig for politiet å finne tilbake til hva som er hva, sa aktor.
9.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i selve efterforskningen og senere som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
10.Det er ennå ikke avgjort om frifinnelsen av pastor Hans Bratterud vil bli anket, opplyser aktor, politiadjutant Anne C. Buer, til NTB.
11.Det er ikke nødverge når den angivelige angriper forsøker å komme løs, men i stedet blir påført nye knivstikk, sa aktor.
12.Det er ikke riktig som aktor sier at vi i uttrykket" umennesker" mener undermennesker.
13.Det er spesielt tre scener i filmen som påtalemyndigheten mener er i strid med lovbestemmelsen, sa aktor.
14.Det måtte han innse når sikkerhetsreglene ikke ble fulgt, sa aktor.
15.Det vil være irrelevant å skyve ansvaret oppover i rekkene, mente aktor.
16.Dette er ingen politisk sak, det er ikke for deres lederskap av Nasjonalt Folkeparti, men for deres ytringer av grov rasediskriminerende karakter disse fem nå sitter på tiltalebenken, sa aktor.
17.Dette utbrøt aktor i Hålogaland lagmannsrett i Kirkenes, statsadvokatfullmektig Rolf Eidissen, da Oddvar Majala sa at han undertegnet selvangivelsen på kontoret til ligningssjefen i Måsøy efter at han var blitt fortalt at innskuddene manglet.
18.Du var ikke klar over, da, at dette kunne innbringe midler urettmessig ? spurte aktor, politiadjutant Tore Lindseth.
19.Er smykkene tyvegods ? spurte aktor.
20.Følte De Dem forpliktet til dette ? spør aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal.
21.Han var forretningsmannen i den profesjonelle narkotikaligaen som bare hadde profittmotivet for øye, sa aktor.
22.Hoaas har ikke på noen som helst måte vært med på å spre noe som helst til skoler eller fagforeninger, og her settes en mann under tiltale for noe aktor overhodet ikke har ført bevis for.
23.Hva gjorde De efter påkjørselen ? ville aktor, statsadvokat Anstein Gjengdal, vite.
24.Hva slags nødverge er det når den angivelige angriper, ved en rekke anledninger, forsøker å komme seg unna, men blir hver gang trukket tilbake i bilen og tildelt nye knivstikk, sa aktor.
25.Hva ville De ha foretatt Dem hvis De hadde kjent til hva som virkelig var skjedd ? spurte aktor, statsadvokatfullmektig Sølvi Wold.
26.Hvor var De da brannen oppsto ? ville aktor, politiinspektør Svein Opsahl, vite.
27.Hvordan kunne De vite at dette var en bananflekk, spurte aktor, statsadvokat Bjørn Hareide.
28.Hvorfor følte du engstelse ? spør aktor.
29.Ingen har rett til å krenke minoriteter, heller ikke når det skjer i religionens navn, sa aktor i Høyesterett igår.
30.Jeg hadde nesten ventet at aktor efter det som er fremkommet under rettsforhandlingene, ville ha nedlagt påstand om frifinnelse for hans vedkommende, sa GjemsOnstad.