Norwegian-Dutch translation of akupunktur

Translation of the word akupunktur from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akupunktur in Dutch

akupunktur
medisinnoun acupunctuur [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Akupunktur har en overbevisende virkning i og med at den vesentlig demper de fysiske abstinenssymptomer.
2.Akupunktur med elektroder inngår imidlertid som ledd i en større behandling.
3.Dersom behandlingen gir liten effekt, skyldes det oftest at homøopaten ikke kan nok om akupunktur.
4.Det er en av årsakene til at vi nå ønsker å gi et grundig og moderne utdannelsestilbud i klassisk akupunktur, sier stud.med.
5.En slags åndelig akupunktur, mente statsråden, som også konstaterte at de forsøk som hittil har vært drevet, har skapt et gjennombrudd for uavhengig kringkasting og større valgfrihet.
6.Hvilken fordel er det med akupunktur fremfor tradisjonelle hjelpemidler mot abstinens ?
7.Jeg har eksperimentert med akupunktur i over fire år nå, og har behandlet godt over 3000 pasienter.
8.Kan man bli totalt avvent ved hjelp av akupunktur ?
9.Kineserne tror at de aller fleste sykdommer kan behandles med akupunktur.
10.Konkurransen ble nålestikkene som gav ny friskhet, som enslags åndelig akupunktur, mente Langslet.
11.Med akupunktur kan svært mange lidelser behandles, mener Evang.
12.På bakgrunn av de mer eller mindre seriøse utdannelsestilbud som stadig dukker opp, mente vi at det var stort behov for en grundig og moderne skole i klassisk akupunktur i Norge.
13.Aagoth og Hjørdis Waage har allerede god erfaring med akupunktur med elektroder fra kurs og i salongen.
14.Akupunktur anvendes nå i abstinensbehandling ved Blå Korsklinikkene i Oslo, Tønsberg og Fredrikstad.
15.Akupunktur blir også brukt for migrene, kroniske langvarige smertelidelser, astma, psykiske lidelser, tarmfunksjon hjerteog lungeforstyrrelser etc.
16.Akupunktur brukes ved kreftsykehusene, men bare som bedøvende middel ved operative inngrep og som smertestillende middel i uhelbredelige tilfelle.
17.Akupunktur er blitt hennes spesialområde, og hun har i lengre tid hatt besøk av en akupunkturlege fra et av de større sykehusene i Shanghai, doktor ShanBen Sheng.
18.Akupunktur er imidlertid mer enn" bare" å stikke.
19.Akupunktur hjelper mot den fysiske avhengighet.
20.Akupunktur kan gjenopprette en kroppslig balanse, men efter behandlingen er det opp til pasienten selv å sørge for at denne balansen opprettholdes.
21.Akupunktur kan være løsningen.
22.Akupunktur med elektroder gir ved gjentatte behandlinger en form for naturlig" ansiktsløftning" og fornyelse ved at musklene aktiviseres mer.
23.Akupunktur med elektroder og laserstråler er siste nytt innen hudpleien på kontinentet.
24.Akupunktur og orientalsk legekunst står sikkert for de fleste mennesker på våre breddegrader som en del av Østens mystikk og overnaturlige foreteelser.
25.Akupunktur som ikke gir bivirkninger, og er meget enkelt og billig å bruke, er helt sikkert på vei inn i vår vestlige behandlingsform når man bare finner ut hvilke sykdommer og sykdomskategorier den passer for, sier Øyvind Kanavin.
26.Betydningen av at en pasient som blir behandlet med akupunktur, alltid først har vært til konsultasjon hos lege, blir presisert.
27.Bl.a. så vi en mann som fikk akupunktur for lammelse i begge bena efter en trafikkulykke.
28.Blant det helsepersonale som her får sin videreutdannelse i akupunktur er det 25 fysioterapeuter, 13 leger, fem tannleger, åtte homeopater, to kiropraktorer og en sykepleier.
29.Bruken av akupunktur gjør behandlingen både mer human for pasienten og mindre ressurskrevende for institusjonen, sier Vilhelm Schjelderup.
30.Da disse" nye" behandlingsformene for alvor nådde Vesten for vel 15 år siden, ble akupunktur mottatt med en naturlig skepsis, som fremdeles henger igjen i Norge.
Your last searches