Norwegian-Dutch translation of alge

Translation of the word alge from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alge in Dutch

alge
botanikknoun zeewier [n]
Derived terms of alge
Anagrams of alge
Similar words

 
 

More examples
1.Denne giften dannes av en alge, en flagellat, og som akkumuleres i leveren på blåskjellet.
2.Også hele den svenske vestkysten er nå båndlagt fordi en alge som opptrer i store mengder forgifter blåskjellene.
Your last searches