Norwegian-Dutch translation of anstrenge seg

Translation of the word anstrenge seg from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anstrenge seg in Dutch

anstrenge seg
hensikt verb zijn uiterste best doen om, zich uitsloven om
  anstrengingverb zich inspannen, moeite doen, een inspanning doen, zijn best doen
Derived terms of anstrenge seg
Similar words

 
 

More examples
1.Fortell kamarat Andropov at kamerat Le Duan, vårt politbyrå, sentralkomite og folk vil anstrenge seg for å gjøre bedre bruk av den uvurderlige hjelp vi får fra Sovjet - Unionen".
2.Takk", sa Furuset og vant kampen 102 uten å anstrenge seg altfor mye.
3.De har muskelspenninger som selvfølgelig fører til hodepine om de skal anstrenge seg for meget.
4.Den som har sett et ekte russisk slagsmål kan bevitne at bøllene i Harlem må anstrenge seg for å kunne konkurrere i råskap.
5.Der må han anstrenge seg mer for å vinne, da får vi for første gang denne sesongen se hvor god han egentlig er.
6.Dermed var det ingen påtvingende nødvendighet for klubblederne å anstrenge seg for å huske tilbake til begynnelsen av 70årene.
7.Det er gjerne representanter for den siste gruppen som fortsatt prøver å holde liv i påstanden om at plastbåter er vedlikeholdsfrie, og at det derfor ikke er nødvendig å anstrenge seg nevneverdig.
8.Det umoralske består altså i at alle andre næringer enn landbruket må anstrenge seg for å få konstnadsnivået ned, slik at de varer og tjenester man produserer blir billigere nok til å kunne selges !
9.Det var slett ikke imponerende spill fra vertenes side, selv om de ikke behøvde å anstrenge seg.
10.Elevene får dermed ikke tid til å anstrenge seg for å rette opp inntrykket.
11.Først lekte hun seg til seier på 1500 meter på 4.13,70, og åtte timer senere løp hun 3000 meter på 8.56,12 uten å anstrenge seg.
12.Guttene har en skyldbyrde å bære, det vet jeg, og jeg ba på en måte Eidsvoll kommune om ikke å anstrenge seg ytterligere for å gi dem en gjeldsbyrde i tillegg.
13.Her til lands er det ikke klokt å anstrenge seg for mye.
14.Her vant de som de ville 30 uten å måtte anstrenge seg for mye.
15.Hvem vil ta risiko og anstrenge seg ekstra dersom han vet på forhånd at han ikke får nyde fruktene dersom han lykkes ?
16.I den foreliggende situasjon må Akershus bare innstille seg på innstramninger - og selv anstrenge seg for å få mest mulig ut av de tilgjengelige midler.
17.Ihvertfall var kristiansanderne ikke villige til å anstrenge seg synderlig for å beholde plassen på tabellens nest øverste trinn.
18.Med ledelse 61, var det ingen grunn for Frisk å anstrenge seg ytterligere og Pekka Santanens trøstemål i sluttminuttene var det således ikke noe å si på.
19.Men apropos prioritering - burde man ikke anstrenge seg noe mer for å ordne rekkefølgen i sine egne krav og ønskemål overfor Staten ?
20.Men da måtte han vente på en gunstig historisk situasjon, anstrenge seg voldsomt, og kanskje ville han ikke oppnå annet enn å lage storm i et vannglass.
21.Mot Bjøråsen viste laget at de er på rett vei, foruten å anstrenge seg for mye imponerte Høyenhallspillerne med denne klare 91seieren.
22.Nå foran valget imorgen har det pågått en flere uker lang valgkamp som skal gi inntrykk av at kandidatene virkelig må anstrenge seg for å vinne velgernes gunst.
23.Ordet jihad betyr å anstrenge seg eller å prøve.
24.Riktignok var hjemmelaget i ledelsen fire ganger i første omgang, og holdt uavgjort fire ganger, men FSB / Ski behøvde ikke å anstrenge seg mer enn nødvendig for å få med seg begge poengene.
25.Samarbeid med andre partier er ingen unnskyldning for ikke å anstrenge seg til det ytterste med å klargjøre for velgerne hva ens eget parti vil kjempe for.
26.Samtidig får myndighetene krav om å innføre rasjonering, øke prisene samt anstrenge seg betydelig mer enn idag for å bekjempe hjemmebrenningen.
27.Selvsagt ser jeg poenget med at de ansatte vil anstrenge seg for at bedriften skal gå godt.
28.Senator Christine Maring fremholdt at Norge gjennom funnene av olje og gass i Nordsjøen er blitt en viktig handelspartner for Tyskland, og at det er nødvendig å anstrenge seg spesielt for å utbygge den økonomiske og kulturelle kontakt mellom landene siden Norge ikke er medlem av EF.
29.Sikkerhetskonferansen i Stockholm ble tirsdag åpnet av statsminister Olof Palme, som rettet en inntrengende appell til de 35 deltagerlandene om å anstrenge seg for å oppnå enighet om øket sikkerhet.
30.Som regel uten å anstrenge seg i det hele tatt.
Your last searches