Norwegian-Dutch translation of antenne

Translation of the word antenne from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antenne in Dutch

antenne
ildstedverb aansteken, ontsteken
  ildverb aansteken, ontsteken, in brand steken
  bruddverb in brand steken
Synonyms for antenne
Derived terms of antenne
More examples
1.Vi la ut 1 km antenne, lå i koje og lyttet på NordAmerika, sier han.
2.ATSutrustningen består blant annet av antenne, datamaskin og førerpanel på lokomotivene.
3.Antenne, lykter og sirene ble revet av.
4.Antenne 2s motskyts mot TF 1 er for det første at de ikke vil gi seg i striden om overføringen av kampene, men dessuten kjører ut med" De tre Micheler" til å kommentere dem.
5.Antenne Installatør Gruppen (AIG) tilsluttet Norske Radio / TVhandleres Landsforbund er norsk avtalepart, mens de svenske er Sveriges Televisjon, Sveriges Riksradio, Sveriges utbildningsradio, Copy Swede, Norwaco sant Agicoa.
6.Antenne må man ha, så lang som mulig.
7.Bare to av sendingene - den engelske Sky Channel og franske Antenne 5 - får idag mottas og formidles til norske kabelfjernsynsabonnenter.
8.Bølgene sendes tilbake, fanges opp av en antenne og ved hjelp av datateknikk kan legen finne ut hvor det ligger en svulst, om det er noe galt med hjerteaktiviteten eller en feil på sentralnervesystemet.
9.Da må miniubåten opp i overflatestilling med en antenne, og motta" vanlige" radiomeldinger.
10.De husstander som har egen antenne, vil ikke bli berørt av betalingskravet i det hele tatt, fordi loven sier at virksomheten skal være organisert.
11.Dei fleste minene var såkalla antenneminer, med eit ankerlodd til sjøbotnen, og med ei antenne frå sjølve mina opp til ein flottør.
12.Derfor er det nødvendig med en meget stor antenne.
13.Dermed gikk Pierre Desgraupes, sjefen for Antenne 2 - Kanal 2, til fullt angrep over på motstanderens banehalvdel og klaget til den uavhengige kontrollinstans for fransk radio og fjernsyn.
14.Det nye satellittprogrammet er et samprosjekt mellom de tre franske TVkanalene, TF 1, Antenne 2 og FR 3, samt den fransksproglige belgiske kanalen RTBF og den tilsvarende sveitsiske, SSRSuisse.
15.Det viste seg imidlertid at sakene, en antenne, en koblingsboks og en lynavleder, var overlevert Televerket og tilintetgjort.
16.Dette vil innebære at den enkelte nordmann kan kjøpe antenne og nødvendig forsterkerutstyr og selv ta imot programmene, uten hinder av konsesjoner eller andre offentlige begrensninger.
17.En god løsning er innendørs antenne, en såkalt bordantenne.
18.En norskutviklet antenne for sending og mottaging efter den fremtidige fjernsynsstandard monteres i disse dager på toppen av TFs forskningsbygg på Kjeller.
19.Er det behov for en større antenne - det kan tenkes at hytta ligger slik til at apparatet kan ta inn svenske fjernsynsprogrammer - er det slett ikke nødvendig å plassere den på taket.
20.Fly har også fått forbud mot å fly lavere enn 6000 meter i en avstand av 32 km fra riggen, da det er frykt for at gnister kan antenne den gassen som fortsatt strømmer ut.
21.For bedriftskommunikasjonen, som skal begynne til sommeren, er det nødvendig med en antenne på 5,5 meter i diameter.
22.For å finne ut om det er benyttet brennbare væsker for å antenne en brann, brukes en såkalt gasskromatograf.
23.Førstnevnte er den som går direkte fra sender til radio, eventuelt via privat antenne.
24.Han var sjef for hele opplegget, og så imponerende ut i sin feltuniform med sambandsutstyr på ryggen og en stor antenne vaiende på toppen.
25.Haveeiere i febrilsk aktivitet med søkkvåte blader som ikke lar seg antenne på vilkår.
26.Høyest rager en 200 meters antenne.
27.I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det tydelig gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten, for til slutt å antenne denne.
28.I stedet for å spre samfunnets ressurser på et utall av små kramboder med antenne på taket, slo man ihop alle foreliggende krefter til ett reklamefritt, slagkraftig, profesjonelt alternativ.
29.Italiaprisen i denne klassen gikk til det franske Antenne 2 og deres litt røffe, men meget engasjerende oppsetning av Bizetz opera" Carmen".
30.Når været er spesielt godt - med sommervarme og høytrykk - hender det at TVselskapets antenne på Kolsås fanger opp de danske signalene og sender dem til de ca. 15 000 mottagerne på kanal 12.
Similar words

 
 

antenne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) antenneantennendeantent
Indikative
1. Present
jegantenner
duantenner
hanantenner
viantenner
dereantenner
deantenner
8. Perfect
jeghar antent
duhar antent
hanhar antent
vihar antent
derehar antent
dehar antent
2. Imperfect
jegantente
duantente
hanantente
viantente
dereantente
deantente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde antent
duhadde antent
hanhadde antent
vihadde antent
derehadde antent
dehadde antent
4a. Future
jegvil/skal antenne
duvil/skal antenne
hanvil/skal antenne
vivil/skal antenne
derevil/skal antenne
devil/skal antenne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha antent
duvil/skal ha antent
hanvil/skal ha antent
vivil/skal ha antent
derevil/skal ha antent
devil/skal ha antent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle antenne
duville/skulle antenne
hanville/skulle antenne
viville/skulle antenne
dereville/skulle antenne
deville/skulle antenne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha antent
duville/skulle ha antent
hanville/skulle ha antent
viville/skulle ha antent
dereville/skulle ha antent
deville/skulle ha antent
Imperative
Affirmative
duantenn
viLa oss antenne
dereantenn
Negative
duikke antenn! (antenn ikke)
dereikke antenn! (antenn ikke)
Your last searches