Norwegian-Dutch translation of atomvåpen

Translation of the word atomvåpen from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

atomvåpen in Dutch

atomvåpen
militærsknoun atoomwapen [n], kernwapen [n], nucleair wapen [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
2.Atomvåpen skal ikke kunne brukes i forsvaret av Norge.
3.Bestemødrene på Stortingsplass" har intet å hente hos denne pensjonisten - i et intervju med Aftenposten ihøst krevet han atomvåpen i Norge, med påfølgende klar beskjed til russerne om å ligge unna, hvis ikke...
4.Bør Stortinget fatte vedtak om at det aldri skal tillates bruk av atomvåpen på eller fra norsk område ?
5.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
6.Det reises bl.a. spørsmål om komiteen kan enes i spørsmålet om frys av atomvåpen.
7.Det som er hovedmålet er at den (" Nei til atomvåpen" og" Traktat Nå !") objektivt virker antiimperialistisk..
8.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
9.En sterk massebevegelse og en bred front mot atomvåpen må nødvendigvis gå fra kommunistenes rekker..."," gjøre kampen mot atomvåpen til en kamp mot imperialismen...".
10.Er det sannsynlig at Sovjet vil bruke atomvåpen mot Norge ?" spør Rolf Thue i Aftenposten 21. august.
11.Et unødig krav" kaller Aftenpostens leder (13 / 3) vedtaket fra SVs landsstyremøte om atomvåpen.
12.For alle som ikke vil ha atomvåpen kan støtte" Traktat Nå", og alle som ikke kan støtte" Traktat Nå" må være for atomvåpen - så enkelt er det.
13.Frys og tilbaketrekking av atomvåpen".
14.Jeg hadde nylig et møte med ledelsen i Nei til atomvåpen.
15.Jeg mener det i en slik situasjon er sannsynlig at Sovjet vil svare med atomvåpen.
16.Kan han fortelle oss om han synes det er bedre for de europeiske NATOlandene å bli totalt utslettet av atomvåpen enn å komme under russisk okkupasjon ?
17.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
18.Mener De at både øst og vest har så mange atomvåpen at ingen av partene tør sette i gang en krig, eller mener De at de mange atomvåpen tvertimot øker krigsfaren ?
19.Målet må være å løfte" Nei til atomvåpen"... til å bli en demokratisk, kampdyktig, politisk effektiv masseorganisasjon... å gjøre" Nei til atomvåpen" til den folkelige antiatomvåpenkampanjens viktigste kampredskap for kravet om Norden som en atomfri sone.
20.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
21.Nei til Atomvåpen" krever videre at USA på samme måte, umiddelbart og uavhengig av SovjetUnionen, må begynne nedbyggingen av Pershing IIog krysserraketter som er utplasert i VestEuropa.
22.Nei til atomvåpen" er blitt en ren nedrustningsbevegelse.
23.Nei til atomvåpen" er ikke nådige i sin kritikk av Sovjets utplassering av kjernefysiske raketter i ØstTyskland og Tsjekkoslovakia.
24.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
25.Nei til atomvåpen" har sendt brev til Regjeringen med henstilling om at Norge tar initiativ til at utplassering av krysserraketter til sjøs blir forbudt.
26.Nei til atomvåpen" ligner den nedrustningsbevegelsen vi hadde før 1940, sier presidenten i Forsvarsforeningen, Alf Jakob Fostervoll.
27.Nei til atomvåpen" og" Traktat Nå !".
28.Nei til atomvåpen" slår på stortrommen i sommer og samler ca. 500 av sine sympatisører til stevne på Tromøya utenfor Arendal 14.21. juli.
29.Nei til atomvåpen" tviler på at øket konvensjonell opprustning i NATO vil gjøre forsvarsalliansen mindre avhengig av atomvåpen.
30.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
Your last searches