Norwegian-Dutch translation of bakgate

Translation of the word bakgate from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bakgate in Dutch

bakgate
bynoun steeg [m/f], steegje [n], doorgang [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Appellskriftet kom fra en ung mann som ikke gav seg til kjenne, han svintet seg inn i en bakgate, var vekk i mørket.
2.Den vesle lokalavisens redaksjon var i et hvitt hus i en bakgate, og i kjelleren hadde de oppbevart gamle årganger innbundet i tykke permer.
3.I åsen over byen ble det store, grønne reklameskiltet til Park Hotel Suisse tent (hotellet var egentlig ganske lite, og lå i en bakgate inne i byen).
4.Kvinnene står for styrken og livet, latteren - i denne pøl av en bakgate for taperne.
5.Om Wold var blitt stukket ned med kniv i en bakgate, hadde jeg nok festet meg ved ham, for hans såkalte" spissformuleringer" går Wolds en høy gang.
6.Opplysningene ble lagt i hendene på fremmede staters efterretningstjenester på en lang enklere måte enn om disse skulle ha hentet informasjonen gjennom hemmelige møter i en bakgate, påpeker forsvarssjefen.
Your last searches