Norwegian-Dutch translation of baktale

Translation of the word baktale from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

baktale in Dutch

baktale
generellverb belasteren
  personverb schandaliseren, belasteren, te schande maken, zwart maken, in diskrediet brengen, door het slijk halen, lasteren, zwartmaken, kwaadspreken over
  hedneverb blasfemeren, belasteren, bekladden
Synonyms for baktale
Derived terms of baktale
Similar words

 
 

More examples
1.For kva har ikkje dei sleppt fram, av lygn og baktale, spydige og sårande ord, skryt og tomt snakk.
2.TASS betegnet Janes Fighting Ships som et talerør for NATOpropagandaen og hevder at bokens redaktør, marinekaptein John Moore, har satt seg fore å slå alle rekorder i å spre løgner om og i å baktale SovjetUnionen.
Your last searches