Norwegian-Dutch translation of banal

Translation of the word banal from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

banal in Dutch

banal
kommentaradjective afgezaagd, banaal
  uttalendeadjective banaal, nietszeggend
  hendelseadjective alledaags, gewoon
  vektadjective alledaags
  ordinæradjective banaal, alledaags, triviaal
  trivialadjective afgezaagd, banaal, oubollig
Synonyms for banal
Derived terms of banal
Anagrams of banal
Similar words

 
 

More examples
1.Den bør være enkel uten å være banal.
2.Den revolusjonære poesi er" så banal at den er pinlig å lese", sier en iransk flyktning til Aftenposten.
3.Det er en banal sannhet at mennesker har mye til felles med dyr biologisk.
4.Det kan da f.eks. dreie seg om en såvidt banal historie som at mammaen tvinges til å sitte alene og isolert med sitt barn i en høyhusleilighet.
5.Dette er en nærmest banal spillefilm som bygger på såpeoperamodellen, her er mye tid for ømhet, som så utsettes for det utenkeligste av alt - atomsmellet som vi egentlig ikke har funnet bilder og begreper for.
6.Et banalt opplegg, vil noen kanskje si, men boken er slett ikke banal.
7.For vi faller ut vi også ; legenden er både for spekulativt banal og for spekulativt voldsom.
8.Ideen bak denne tittelen var banal.
9.Innimellom er teksten lyrisk vakker og assosiativ meddrømmende, innimellom er den banal enkel og avslørende ordrik.
10.Kanskje er" Harry og sønn" litt banal, naiv, uforløst.
11.Men romanen er slett ikke banal - den er en underholdningsroman ; javel.
12.Og den berømte scenen med Kommandantens gjenferd ble bent frem banal tross den storartede musikken.
13.Orgasmen er fullstendig banal, kjedelig og uinteressant og noe helt annet enn i 1960årene, skriver Greer.
14.Romanen" Tornefuglene" er ikke banal.
15.Dette blir en overfladisk, banal, amerikansk lykkereligion.
16.Handlingen er egentlig banal sm en skillingsvise, en historie om kvinnen som alt gikk galt for.
17.De var alle menneskerettsforkjempere, og deres" forbrytelse" kan synes banal i våre ører.
18.Den ble betraktet som banal underholdning - en dikter var en som skrev dikt eller skuespill.
19.Den ytre handling er en banal trekanthistorie.
20.Denne novellefilmen begynte som en banal farse om utroskap, men endte med åpen dialog om sex.
21.Det blir en overfladisk, banal, amerikansk lykkereligion.
22.Det er en banal, men ufrakommelig sannhet, at utrolig meget fiendskap kan oppstå på grunn av plasseringen av en garasje.
23.Det er en så banal sannhet at det nesten er flaut å måtte føre den i pennen.
24.En annen risikofaktor som Børresen mener det er verdt å nevne, er at dødsofrene ofte har hatt en banal febril infeksjon i de øvrige luftveier med litt snørrethet uten at man har sett grunn til å måle temperaturen.
25.En banal sannhet som er frukten av Vestens humanisme.
26.Ikke banal, men vakker, spesiell og egentlig lett tilgjengelig.
27.Jeg vil ikke låte som en banal Neil Diamond, men det er sant : for meg er det nå livet i seg selv som er narkotikaen.
28.Komedien er uhyre lett, nesten banal, men Tor Stokke har instruert den som en lek.
29.Med forbløffelse konstaterte redaktøren Roger Nielsen at skuespillerinnen hadde satt en utrolig banal historie på papiret.
30.Men beskrivelsen av det banale blir i seg selv banal.
Your last searches