Norwegian-Dutch translation of barrikadere

Translation of the word barrikadere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barrikadere in Dutch

barrikadere
inngangverb barricaderen, versperren
Synonyms for barrikadere
More examples
1.Og når noen ungdommer under en Nicaraguademonstrasjon plutselig begynner å barrikadere en gate, kommer vanlige folk ut fra en kneipe og rydder dem vekk - uten voldsomheter.
Similar words

 
 

barrikadere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) barrikaderebarrikaderendebarrikadert
Indikative
1. Present
jegbarrikaderer
dubarrikaderer
hanbarrikaderer
vibarrikaderer
derebarrikaderer
debarrikaderer
8. Perfect
jeghar barrikadert
duhar barrikadert
hanhar barrikadert
vihar barrikadert
derehar barrikadert
dehar barrikadert
2. Imperfect
jegbarrikaderte
dubarrikaderte
hanbarrikaderte
vibarrikaderte
derebarrikaderte
debarrikaderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde barrikadert
duhadde barrikadert
hanhadde barrikadert
vihadde barrikadert
derehadde barrikadert
dehadde barrikadert
4a. Future
jegvil/skal barrikadere
duvil/skal barrikadere
hanvil/skal barrikadere
vivil/skal barrikadere
derevil/skal barrikadere
devil/skal barrikadere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha barrikadert
duvil/skal ha barrikadert
hanvil/skal ha barrikadert
vivil/skal ha barrikadert
derevil/skal ha barrikadert
devil/skal ha barrikadert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle barrikadere
duville/skulle barrikadere
hanville/skulle barrikadere
viville/skulle barrikadere
dereville/skulle barrikadere
deville/skulle barrikadere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha barrikadert
duville/skulle ha barrikadert
hanville/skulle ha barrikadert
viville/skulle ha barrikadert
dereville/skulle ha barrikadert
deville/skulle ha barrikadert
Imperative
Affirmative
dubarrikader
viLa oss barrikadere
derebarrikader
Negative
duikke barrikader! (barrikader ikke)
dereikke barrikader! (barrikader ikke)
Your last searches