Norwegian-Dutch translation of behandle

Translation of the word behandle from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

behandle in Dutch

behandle
prosedyreverb behandelen
  svært vanskelig problemverb aankunnen, het hoofd bieden aan, bolwerken
  subjektverb behandelen
  databehandling verb verwerken
  matverb behandelen
  folkverb behandelen, omgaan met
  formålverb behandelen
  tekniskverb behandelen, bewerken
  rettsvitenskapverb onderzoeken
  medisinverb behandelen
  oppførendeverb behandelen, bejegenen
Synonyms for behandle
Derived terms of behandle
More examples
1.En far som har fire sønner, må behandle alle likt.
2.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
3.Gaddafi er den skyldige, og han kan straffes ved å behandle ham som den kreftsvulst han er, sky ham på den internasjonale scene, overlate ham til russerne, som ingen skrupler har.
4.Gaddafi er den skyldige, og han kan straffes ved å behandle ham som den kreftsvulst han er, sky ham på den internasjonale scene, overlate ham til russerne, som ingen skrupler har.
5.Utvalget skal ha som oppgave å komme med og uttale seg om forslag til nyanlegg, større ombygging, og vedlikeholdsrutiner for eksisterende småbåthavner og opplagsplasser samt forøvrig behandle saker av interesse for disse havner / opplagsplasser", står det i overenskomsten mellom kommunen og båtforeningene.
6.Afasi er en talesvakhet efter indre eller ytre hjernesksde, og en rekke fagfolk har spesialisert seg på å behandle den.
7.Almenpraktikerne er ikke uskikket til å behandle folk med nerveproblemer.
8.At man har fått kontakt med næringslivsmiljø gjør at man ser et enormt spennende stoffområde for avisen, og du har jo selv vært med på å ansette opp til flere journalister som kritisk skal behandle dette stoffet samtidig som Jens P. Heyerdahl satt som styreformann, sa Arve Solstad.
9.Av mange rare saker kommunestyret må behandle, kommer denne saken høyt på listen.
10.Begrepet tekstbehandling blir stadig vanskeligere å avgrense, eftersom nye mikrodatamaskiner blir satt istand til å behandle tekst som tidligere måtte bearbeides av spesielle anlegg.
11.De kan ta med dem barnebarna - vi skal ikke behandle dere dårlig.
12.Den nye medisin vil behandle pasienten i et helhetlig bilde.
13.Derfor har vi kunnet behandle disse søknadene spesielt.
14.Derimot vedtok vi å behandle opphevelsen av suspensjonen av Gunnar Krebs på vanlig organisasjonsmessig måte, sier Thorolf Stephensen, formann i Bergen krets til Aftenposten.
15.Dermed har elevene for bestandig lært seg hvilket dødelig våpen de har mellom hendene og hvor viktig det er å behandle det riktig.
16.Det er klart at det må bli en svært ømtålelig balansegang, når vi f.eks. skal behandle et emne som skilsmisse, skyter Grevsgard inn.
17.Det er på det rene at legdommerne må sikkerhetsklareres fordi de skal behandle gradert materiale.
18.Det er vanligvis ikke vanskelig å behandle fødselspsykosene.
19.Det er viktig å fjerne kunstig forventning til legers muligheter for å behandle eksembarn, sier forfatteren av" Har barnet ditt eksem", dr.med. Ole Fyrand på Rikshospitalet.
20.Det går ikke an å behandle en partiformann på den måten Jo Benkow er blitt behandlet på.
21.Det kan bli vanskelig å få meldingen om operatørspørsmålet for Statfjordfeltet klar til Stortinget skal behandle den såkalte paragraf 10planen, som er den årlige meldingen for Statfjords virksomhet kommende år, sier olje og energiminister Kåre Kristiansen til NTB mandag.
22.Det ligger vel i kortene at britene vil trenge noe mer tid til å behandle saken, men jeg tror de vil komme frem til at en godkjennelse vil tjene britiske interesser, sier Berg til Aftenposten.
23.Dette fordi de vil komme til å behandle nevnte type saker, påpeker ekspedisjonssjef Dag Berggrav ved Statsministerens kontor overfor Aftenposten.
24.Er det vanlig praksis at det tar 10 måneder og mer å behandle en kurant ansøkning ?
25.Et dukketeater kan behandle selv svært vanskelige emner på en forståelig og lettfattelig måte, og jeg håper at barn og voksne i Bærum vil ha glede av møtet med Lille Blå og vennene hans, sier Kjell Matheussen.
26.Familiekontorene forsøker å behandle paret sammen, med det resultat at kvinnen ikke tør uttale seg.
27.For det første tar det lenger tid å behandle sakene hvis en person er registrert på forskjellige navn.
28.Fra Samferdselsdepartementets side er dette en klar sak, og det er det trolig også for de andre berørte departementene, men i Regjeringen blir dette likevel trolig en svært komplisert sak å behandle, sier Madslien.
29.Før ble kvikksølv mye brukt til å behandle såkorn med, og store mengder DDT ble brukt i landbruket.
30.Før skolestyret kan behandle saken, må det opptas vanlige lokalavtaleforhandlinger mellom Oslolærerne og arbeidsgiveren Oslo kommune.
Similar words

 
 

behandle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) behandlebehandlendebehandlet
Indikative
1. Present
jegbehandler
dubehandler
hanbehandler
vibehandler
derebehandler
debehandler
8. Perfect
jeghar behandlet
duhar behandlet
hanhar behandlet
vihar behandlet
derehar behandlet
dehar behandlet
2. Imperfect
jegbehandlet
dubehandlet
hanbehandlet
vibehandlet
derebehandlet
debehandlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde behandlet
duhadde behandlet
hanhadde behandlet
vihadde behandlet
derehadde behandlet
dehadde behandlet
4a. Future
jegvil/skal behandle
duvil/skal behandle
hanvil/skal behandle
vivil/skal behandle
derevil/skal behandle
devil/skal behandle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha behandlet
duvil/skal ha behandlet
hanvil/skal ha behandlet
vivil/skal ha behandlet
derevil/skal ha behandlet
devil/skal ha behandlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle behandle
duville/skulle behandle
hanville/skulle behandle
viville/skulle behandle
dereville/skulle behandle
deville/skulle behandle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha behandlet
duville/skulle ha behandlet
hanville/skulle ha behandlet
viville/skulle ha behandlet
dereville/skulle ha behandlet
deville/skulle ha behandlet
Imperative
Affirmative
dubehandl
viLa oss behandle
derebehandl
Negative
duikke behandl! (behandl ikke)
dereikke behandl! (behandl ikke)
Your last searches