Norwegian-Dutch translation of belyst

Translation of the word belyst from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belyst in Dutch

belyst
belysningadjective verlicht
Derived terms of belyst
Similar words

 
 

More examples
1.Alle parter er best tjent med å unngå dramatiske utspill inntil saken er blitt rettslig belyst.
2.Foruten de eldres problemer var også yrkestrafikantenes situasjon sterkt fremme, og disse to gruppenes spesielle problemer har aldri tidligere vært så sterkt belyst, sier formannen i Norsk Trafikkmedisinsk Forening, lege Inggard Lereim ved Regionsykehuset i Trondheim, til Aftenposten.
3.Frykter dere en sak der filmbransjen og dens forhold til arbeidsmiljøloven blir belyst ?
4.Først og fremst har vi lagt vekt på de biologiske og nasjonaløkonomiske fakta, men også de helsemessige og rekreasjonsmessige aspekter er belyst, sier Skiri.
5.Hvilke spørsmål vil de helst få belyst ?
6.I den debatt og den uttalerunde som nå vil komme, vil Arbeiderpartiet legge vekt på å få belyst de sosiale, økonomiske og fordelingsmessige virkninger av de mange og omfattende forslagene som kommisjonen fremlegger.
7.Kan det bli aktuelt å gå rettens vei for å få belyst det som er skjedd ?
8.På neste styremøte i Statssykehusenes fagforening, som representerer seks statssykehus, vil vi foreslå at Akershus disponeringer i lungepasientsaken blir rettslig belyst.
9.Vi mener det er en rekke viktige sider ved idretten som ikke blir tilstrekkelig belyst.
10.Vi synes dette emnet ligger i luften, og fortjener å bli bedre belyst, sier lederen for Institutt for samfunnsinformasjon, Arne Kjell Dahl, til Aftenposten.
11.Vi vil legge vekt på å få belyst de fordelingsmessige virkningene av de mange og omfattende forslagene, også av forslagene til endringer i boligbeskatningen.
12.Vi ønsker en klarere lovgivning, og vi ønsker å få dette belyst, svarer han.
13.14" Fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag" er disse spørsmålene belyst.
14.1984, har belyst forholdet.
15.53 prosent av Hardangervidda Nasjonalpark ligger på privat grunn, og det er dette forhold saksøkerne ønsker rettslig belyst.
16.AMBASSADEDRAMAET belyser, slik det er blitt belyst så ofte før, hvilket innslag av tvang som har ledsaget den østtyske staten siden begynnelsen.
17.Advokat Dag Kise opplyser til Aftenposten at det først og fremst er rettssikkerheten for pasientene som saksøkerne ønsker å få rettslig belyst.
18.Alle blir belyst av venner og uvenner.
19.Andre forhold som det i denne sammenheng kunne være interessant å få belyst er industriarbeideres effektivitet og andre gruppers lønnsrelasjoner (også netto inntekt efter skatt - eller kjøpekraft !), nyskapningsevne, effektivitet etc.
20.Anleggssituasjonen i Oslo vil bli spesielt belyst under Oslo Fotballkrets årsting på Skinnsentret på Økern torsdag kveld.
21.Ansiktet hennes ble gjerne belyst fra haken og oppover, omtrent som når vi som barn bruker lommelykt for å se spøkelsesaktig ut.
22.Begge organisasjoner har som bakgrunn for å reise sak, funnet det vesentlig at rekkevidden og tolkningen av naturvernloven blir prinsipielt belyst.
23.Blant dem som fant veien hit, var mennesker i alle aldersgrupper, tidligere pasienter, pårørende og en lang rekke andre, som alle la for dagen en ekte interesse for de emner som ble belyst.
24.Bo og leveforholdene til psykisk utviklingshemmede vil bli belyst under en høring i Oslo 6. og 7. september.
25.Boligetaten fremholder i sin innstilling av rivesøknaden er usedvanlig godt belyst.
26.Både den offentlige og private sektor vil bli belyst når 500 fremstående representanter for næringsliv, offentlig forvaltning, forskningsmiljø og arbeidslivsorganisasjoner i tre dager nu er samlet i Oslo til den fjerde verdensomfattende produktivitetskongress.
27.Både faglige og aktuelle fagpolitiske spørsmål blir belyst på kongressen, ikke minst på bakgrunn av diskusjonen omkring loven om helsetjenesten i kommunene.
28.De forhold jeg har pekt på i det foregående ble nærmere belyst i seriens deler kalt" Krisespillet".
29.De har selv fremsatt utsagn som det i alle fall kan være grunn til å få rettslig belyst av den som føler seg krenket.
30.De kan utfylle sider av Quislings liv som kanskje ikke har vært belyst så nøye tidligere.
Your last searches