Norwegian-Dutch translation of benåde

Translation of the word benåde from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

benåde in Dutch

benåde
forsinkningnoun respijt [n], uitstel [n]
  tidnoun uitstel [n]
Synonyms for benåde
Anagrams of benåde
More examples
1.De siste tyve år har alle vesttyske kanslere og presidenter også Helmut Schmidt og Willy Brandt appellert til de fire stormakter om å benåde Hess" av humanitære grunner".
2.Den demokratiske guvernør James B. Hunt har nektet å benåde henne efter at alle ankemuligheter er oppbrukt.
3.Justisminister Mona Røkke vil ikke benåde Altademonstranter som ennå ikke har fått innkrevet bøter eller sonet subsidiær fengselsstraff.
4.Kaprerne som har holdt et somalisk fly i Etiopias hovedstad Addis Abeba siden lørdag, ga sent igår kveld regjeringen i sitt hjemland frist til klokken 10.00 iformiddag, norsk tid, med å benåde syv dødsdømte studenter.
5.Men ledelsen i Kreml var ikke innstilt på å benåde den korrupte direktøren.
6.Når Jesse Jackson innleder sin" fredsreise" på Cuba mandag, vil Fidel Castro trolig komme ham i møte ved å benåde et antall politiske fanger.
7.Realiteten er imidlertid at det for Hunt som for mange andre guvernører og kandidater til politiske toppverv fortoner seg som en politisk umulighet å benåde dødsdømte.
8.Somalias regjering har altså frist på seg til klokken 10.00 iformiddag med å benåde syv dødsdømte studenter.
9.De nordiske utenriksministre besluttet på sitt møte i Oslo igår å rette en ny appell til SydAfrika om å benåde den dødsdømte svarte sydafrikaneren Malesela Benjamin Moloise.
10.En lang rekke stater, samt FNs generalsekretær, har de siste dagene påny appellert til SydAfrika om å benåde Moloise.
11.Ironisk nok er en av de få fullmakter presidenten er tiltenkt å sitte igjen med efter grunnlovsendringene, retten til å benåde forbrytere.
12.Men Inan vedgår at den tyrkiske president i likhet med andre statsoverhoder har anledning til å benåde dømte.
13.Nobelprisvinneren biskop Desmond Tutu appellerte torsdag til president Pieter W. Botha om å benåde Moloise, melder nyhetsbyrået AP.
14.Selv Tyrkias president kan efter loven bare benåde dømte som kan legitimere medisinske eller aldersmessige grunner.
15.Utenriksminister Svenn Stray appellerte tirsdag til SydAfrikas president Pieter Botha om å benåde Moloise.
Similar words

 
 

benåde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) benådebenådendebenådet
Indikative
1. Present
jegbenåder
dubenåder
hanbenåder
vibenåder
derebenåder
debenåder
8. Perfect
jeghar benådet
duhar benådet
hanhar benådet
vihar benådet
derehar benådet
dehar benådet
2. Imperfect
jegbenådet
dubenådet
hanbenådet
vibenådet
derebenådet
debenådet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde benådet
duhadde benådet
hanhadde benådet
vihadde benådet
derehadde benådet
dehadde benådet
4a. Future
jegvil/skal benåde
duvil/skal benåde
hanvil/skal benåde
vivil/skal benåde
derevil/skal benåde
devil/skal benåde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha benådet
duvil/skal ha benådet
hanvil/skal ha benådet
vivil/skal ha benådet
derevil/skal ha benådet
devil/skal ha benådet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle benåde
duville/skulle benåde
hanville/skulle benåde
viville/skulle benåde
dereville/skulle benåde
deville/skulle benåde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha benådet
duville/skulle ha benådet
hanville/skulle ha benådet
viville/skulle ha benådet
dereville/skulle ha benådet
deville/skulle ha benådet
Imperative
Affirmative
dubenåd
viLa oss benåde
derebenåd
Negative
duikke benåd! (benåd ikke)
dereikke benåd! (benåd ikke)
Your last searches