Norwegian-Dutch translation of bestemmelsessted

Translation of the word bestemmelsessted from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestemmelsessted in Dutch

bestemmelsessted
varernoun bestemming [f], plaats van bestemming [m/f]
  reisenoun bestemming [f], eindpunt [n], plaats van bestemming [m/f]
  plassnoun bestemming [f], destinatie [f], plaats van bestemming [m/f]
Synonyms for bestemmelsessted
Similar words

 
 

More examples
1.Det var mens vi lå for anker i Salernobukten om eftermiddagen 20. januar 1944 at vår flotilje fikk ordre om å gå nordover til ukjent bestemmelsessted, forteller Ragnar Wiik, og viser oss kartet.
2.Av samme grunner har det stundom skjedd at hjelp fra utlandet ikke har nådd frem til riktig bestemmelsessted, eller er brukt på feilaktig måte.
3.Bestemmelsessted ?
4.Bildet kompliseres ytterligere ved at oljen kan lastes om underveis til sitt endelige bestemmelsessted og ved at det iblant opereres med falske dokumenter.
5.Dessuten vil busser bli frigjort til effektiv bruk i lokaldistriktet, og ikke som ofte idag bli tvunget til å kjøre helt frem til et sentralt bestemmelsessted for derefter å returnere nesten uten passasjerer.
6.Det er faktisk stadig flere som velger å forflytte seg med buss, enten de skal på Sydenferie eller bare har et annet bestemmelsessted i Europa.
7.Det er mulig at det endelige bestemmelsessted slett ikke var Polen.
8.Det må innebære at et selskap som har respekt for seg selv og gjerne vil beholde publikum, sørger for å bringe sine passasjerer til avtalt bestemmelsessted medmindre dette allikevel må oppgis av tvingende sikkerhetsmessige grunner.
9.En bilkjører som mener at han allerede har fjernet seg langt fra sitt bestemmelsessted, bør vel ikke av den grunn slå seg til ro med det og fortsette i samme retning ?
10.Fra imorgen blir det både bedre og billigere å sove seg frem til sitt bestemmelsessted med Norges Statsbaner.
11.I stedet fikk Boeing 727maskinen efterfylt drivstoff før det skulle ta av til et ukjent bestemmelsessted.
12.Kinas første Antarktisekspedisjon nådde igår sitt bestemmelsessted, King George Island.
13.Men oljen skifter ofte eier opptil 1020 ganger før den når sitt endelige bestemmelsessted, understreker Munthe.
14.Når et selskap flyr nordmenn til et bestemmelsessted, kan det også fly turister fra det stedet hit på en Norgesferie.
15.Også her tilbringer man noen dager før man reiser videre til turens siste bestemmelsessted - Orlando i Florida.
16.Politiet antar at kapselene ikke var bestemt for det norske marked og at Åndalsnes neppe var planlagt bestemmelsessted.
17.Skipet ventes å nå frem til sitt bestemmelsessted i NordEuropa omtrent ved månedsskiftet novemberdesember, får Aftenposten opplyst ved rederiet Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim.
18.Stemningen på Fornebu var så absolutt preget av at SU 212 med bestemmelsessted Moskva skulle ta av.
19.Vi stabler oss inn i en hestedrosje, meddeler vårt bestemmelsessted, kjenner lyder, lukter og den varme sommernatten gripe og holde fast.
20.Den har også hatt en strevsom og komplisert reise frem til sitt bestemmelsessted.
21.Den nederlandske rapporten hevder at i 15 av 17 tilfeller der skipene seilte fra Den persiske gulf til SydAfrika, ble det ikke oppgitt bestemmelsessted, eller opplysningene var uriktige.
22.Det er befrakteren som bestemmer hvor skipet skal gå, og han pålegger også rederiet taushetsplikt om skipets last og bestemmelsessted.
23.Ifølge talsmenn for Nkomos parti ZAPU har Nkomo efter husundersøkelsen reist fra Harare med ukjent bestemmelsessted.
24.Imidlertid er det ikke kjent hva som er hennes endelige bestemmelsessted.
25.Mange klarte å skaffe seg plass på Braathens SAFErutene til samme bestemmelsessted, men da forsinket.
26.SAS har imidlertid ingen avganger fra flyplasser i Norge denne dagen, bortsett fra en Scanairmaskin med avgang fra Gardermoen og med Tenerife som bestemmelsessted.
27.Samme kveld dro høyesterettsadvokat Arne Haugestad med nattoget fra Lillehammer med samme bestemmelsessted.
28.To andre helikoptere er tydeligvis gått via Yokohama i Japan til sitt nye bestemmelsessted.
29.Turistene er reist, dratt videre til neste bestemmelsessted.
Your last searches