Norwegian-Dutch translation of beta

Translation of the word beta from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beta in Dutch

beta
alfabetnoun bèta [m/f]
  dyrverb grazen, weiden, afweiden
Derived terms of beta
Similar words

 
 

More examples
1.Dyvi Beta" er en av tre rigger som Jan Erik Dyvis rederi lar inngå i det børsnoterte Ullerselskapet.
2.Dyvi Beta" har beskjeftigelse til midten av 1986.
3.Dyvi Beta" skal, ifølge planene, ha boret ialt ni produksjonsbrønner før sommeren 1986.
4.Dyvi Beta" skal starte arbeidet på Ekofiskfeltet i april måned.
5.Forsinkelsen med" Dyvi Beta" vil ikke få noen konsekvenser for det videre arbeide med vanninjeksjonsprosjektet, sier Lærdal, som regner med at de andre produksjonsbrønnene vil gå mye lettere.
6.La meg nå se... først er det alfa og derefter beta.
7.Bakgrunnen for dette var at Handelsdepartementet tidligere iår har hevdet at Kommunaldepartementet ikke hadde hjemmel for å pålegge kontroll efter arbeidsmiljølovens bestemmelser på" Dyvi Beta", som borer for Phillips Petroleum på Ekofiskfeltet, fremgår det av en pressemelding fra OFS.
8.Den oppjekkbare boreriggen" Dyvi Beta", som disponeres av Jan Erik Dyvis rederi fikk i sterk internasjonal konkurranse oppdraget fra operatørselskapet Phillips på boring av brønner til vanninjeksjonsprosjektet på Ekofisk.
9.Det var i mars 1984 at selskapet overtok de tre borefartøyene" Dyvi Alpha"," Dyvi Beta" og" Dyvi Gamma".
10.Dette førte til at de to konkurrerende systemene VHS og Beta fikk et forsprang, og det førte til at selskapene som lager ferdiginnspilte programmer, produserte mest for de to rivaliserende systemene.
11.Efter det Aftenposten erfarer, ligger døgnraten for" Dyvi Beta" på Ekofiskfeltet rundt 30 000 dollar.
12.Et slikt oljealternativ vil omfatte" Statfjordsatellittene" Alfa og Beta, satellittfelter i Osebergområdet, inklusive Veslefrikk og Brage, Snorrefeltet i blokkene 34 / 4 og 34 / 7, Shells oljefunn på Haltenbanken og den såkalte Gullfaks fase 2, sa Kristiansen.
13.I tillegg til et nederlandsk skip," Sylvia Beta", er det fem norske fartøyer som har forlatt Grenlandsområdet, til tross for at de ikke har kunnet få klarering på grunn av streiken ved trafikksentralen i Brevik.
14.Men herom strides de lærd og hverken Beta eller Video 2000produsenter har offentlig gitt opp kampen mot VHS.
15.Men selv om alle offisielle uttalelser går ut på at de tre eksisterende systemene VHS, Beta og Video 2000 alle lever i beste velgående, kan man ikke unnlate å legge merke til at både Philips og Grundig, som er utviklerne og støttefigurene for Video 2000, nå på messen vil vise egenproduserte videospillere i VHSformatet.
16.Nå oppnådde Jan Erik Dyvis" Dyvi Beta" 30 000 dollar døgnet på en to års kontrakt med Phillips for boring av vanninjeksjonsbrønner på Ekofisk.
17.På grunn av sikkerhetsprosedyrene som måtte gjennomføres før streiken kunne starte, var det ventet at riggene" Dyvi Beta"," Treasure Saga"," Treasure Seeker" og" Treasure Hunter" først ville komme i streik ved 21tiden, mens det var ventet at" Treasure Scout" ville komme i streik ved sekstiden idag morges.
18.Ringplaneten beveger seg langsomt vestover, og den 16. står den på linje og mellom stjernene Alpha og Beta Librae.
19.Selskapet begynte boringen av den første produksjonsbrønnen 30. april iår med boreriggen" Dyvi Beta".
20.Sony, den ledende produsenten av Beta, viste også sitt like imponerende Betamovie kamera i lite format.
21.Ved hjelp av EEG har man registrert at hjernen produserer flere alfabølger enn andre typer bølger (beta og teta) når man ser på fjernsyn.
22.Vi grillet en kvart gris med en halv tønne grillkull, og 30 voksne og 14 barn fikk seg en diger beta hver, og det var dans og spell til langt på natt.
23.17 mann ble ved 22tiden igår kveld evakuert fra boreriggen" Dyvi Beta" på Ekkofiskfeltet efter at et foringsrør løsnet fra riggen og falt i sjøen.
24.Arbeidsgiverforeningen har derfor sendt en telex til de tillitsvalgte på Dyvi Beta med beskjed om hvilket økonomisk ansvar de påtar seg dersom manglende sikring skulle føre til en utblåsing.
25.Da ROF ikke oppnådde enighet med ASO under megling, tok de ut sine medlemmer på" Dyvi Beta" i streik.
26.De to riggene som allerede er i streik er" Dyvi Beta" på Ekofisk og Wilhelmsenriggen" Treasure Seeker", som borer på Osebergfeltet for Hydro.
27.De to selvstendige strukturene 30 / 6 Beta og 30 / 9 Alfa vil også raskere kunne utbygges hvis de knyttes til Oseberg Cplattformen med undervannssystemer.
28.Den mest sannsynlige løsning idag er at Statoil plasserer undervanns produksjonssystemer på 33 / 9 Alfa og Beta, som kan fjernstyres fra Statfjord.
29.Det blir streik på boreriggen" Dyve Beta" fra ikveld kl. 24.00.
30.Det er ingen fare for riggen eller mannskapet, bekreftet plattformsjef Ørnulf Andersen på" Dyvi Beta" overfor Aftenposten søndag kveld.
Your last searches