Norwegian-Dutch translation of betale av

Translation of the word betale av from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betale av in Dutch

betale av
skyldverb afbetalen, vereffenen, aflossen, aanzuiveren, voldoen
Anagrams of betale av
Similar words

 
 

More examples
1.Advokat Jacob Jarøy gjør i Aftenposten 27 / 08 et stort poeng av at personer med høy inntekt og høy marginalskatt må tjene mer enn de med lav inntekt og lav marginalskatt for å betale avdragene på lån.
2.Både iår og neste år trenger Staten alle sine inntekter for å dekke sine utbetalinger i form av driftsutgifter, lån til statsbankene og for å betale avdrag på gjeld.
3.Den med lav inntekt må likefullt benytte en større andel av sin inntekt for å kjøpe en liter melk eller betale avdrag på et lån på 100 000 kroner, og har derved råd til mindre melk og mindre lån.
4.Det er som om det er aller vanskeligst å fatte at vi skal betale av det vi får gratis.
5.Først fra 1982 har Stortinget tatt konsekvensen av dette og trappet opp innbetalingene for lån gitt i perioden 197376 med 23 pst. pr. år og for lån i perioden 197679 med 20 pst. pr. år, dette for at låntagerne skulle begynne å betale avdrag.
6.Først fra 1982 tok Stortinget konsekvensen av dette og opptrappet innbetalingene for lån gitt i perioden 197376 med 23 prosent pr. år og for lån i perioden 197679 med 20 prosent pr. år, dette for at låntagerne skulle begynne å betale avdrag.
7.Går det godt får jeg penger til overs, hvis ikke må jeg betale av egen lomme.
8.Når det gjelder sammenligningen mellom alminnelig industri og husholdningene, ligger jo den virkelige forskjellen i at industrien kan utgiftsføre strømforbruket, mens de private må betale av penger som de har betalt skatt av.
9.Siden brukerne likevel må regne med å betale avgift senere, kan det være fornuftig at de, både av hensyn til seg selv og samfunnet, betaler på forhånd.
10.Skipsreder Alf Mohn, siom eier bulkskipet, opplyser til Aftenposten at han er overrasket over den høye løsesummen, og at rederiet nå skal gå inn i forhandlinger med den tyske befrakter om hvor mye hver av dem skal betale av utpresningssummen fra de libyske myndigheter.
11.Så noe skatt tror jeg ikke vi må betale av dette, mente Randi Andersen.
12.Økte inntekter for de lokale selskapene vil gjøre det mulig for dem å betale avgift til BTV for bruken av BTVs sendinger som et felles riksprogram.
13.Mange trener på heltid, men skal de delta i internasjonale konkurranser, må alle betale av egen lomme noe som selvfølgelig er lite tilfredsstillende.
14.Fordi en rekke borettslag følger Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) oppfordring om ikke å betale avgiften, vil AIG statuere eksempler ved å bryte TV1 og TV2forbindelsen for endel av disse.
15.Kabelselskapene som ifjor inngikk avtale med Sveriges Radio og svenske rettighetshavere om årlig avgift som vederlag for spredning av svensk fjernsyn gjennom kabelfjernsynsanlegg, varsler nå at abonnenter i borettslag, som ikke vil betale avgiften, kan bli avstengt fra svensk fjernsyn.
16.Landets sentralbank har derfor hatt stadig større vanskeligheter med å betale av på kortsiktig gjeld.
17.På toppen av dette kommer et straffegebyr på 30 kroner hver gang man skal betale avdrag på studielån.
Your last searches