Norwegian-Dutch translation of bo

Translation of the word bo from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bo in Dutch

bo
hjemverb wonen, verblijven, leven, resideren
  logiverb logeren
Synonyms for bo
Similar words

 
 

More examples
1.Bo Bedre" er tilbake !
2.Du skal bo høyt oppe i tårnkammeret, som en prinsesse," sa Halvard til henne.
3.EMkvalifisering" er det også for Gert Bo Jacobsen, danskenes nye publikumsfavoritt i lettvektsklassen.
4.Eldre skal bo", som ble avsluttet i Kristiansand idag.
5.Eldre skal bo" er tittelen.
6.Fakta om Levende Foder" av Kjeld Bo Larsen, Lademanns forlag, ISBN 8715095061.
7.Gratulasjonsklem til Norge og Bo Bakke efter at semifinaleplassen endelig er klar.
8.Like fullt har en professor fra Pennsylvania anbefalt Danmark som det deiligste og Norge som det nest beste sted i verden å bo blant 107 land der livskvaliteten er analysert og gradert efter visse kriterier.
9.Oslo Politikammers ledelse er forøvrig av den oppfatning at Oslo er en trygg by både å bo og ferdes i.
10.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
11.Oslo politikammers ledelse er forøvrig av den oppfatning at Oslo er en trygg by både å bo og ferdes i".
12.Syndebukken" er et knippe kommunale etater som har slått seg sammen om byggingen av ett fellesanlegg som skal gjøre Oslo til et bedre sted å bo - i fremtiden.
13.Å bo i fellesskap" var nettopp tittelen på en av elevoppgavene ved Statens håndverkog kunstindustriskole, linje for møbler og innredningsarkitektur.
14.Afghanerne trenger hjelp for å kunne fortsette å bo i landet.
15.Alle bør ikke bare ha rett til å bo, men aller helst eie egen bolig, fastslår statsråden.
16.Alle håpet vi vel at byfornyelsen skulle gjøre det greiere å bo på Tøyen.
17.At jeg ikke vil bo på samme hotell som Bugner eller en annen motstander, er ganske enkelt fordi jeg vil ha det mest mulig upersonlig i ringen.
18.Bare det å bo i utlandet vokser man på, og så lærer man et sprog skikkelig.
19.Både kona og jeg vil gjerne fortsette å bo her, men vi får ta en dag ad gangen.
20.Børre Knudsen kan få bo i prestegården i Balsfjord til 20. juni, men da må han ut, sa kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik i Stortinget igår.
21.De eldre vil bo hjemme, men ikke for enhver pris.
22.De er så snille her, det er som å bo på hotell.
23.De fleste eldre og funksjonshemmede ønsker å bo og fungere i sine hjem så lenge som mulig.
24.Departementets forslag åpner ikke for at mennesker skal kunne bo i sine boliger også når de for kortere eller lengre tid er funksjonshemmet.
25.Dere er jo helt paranoide - så ille er det tross alt ikke å bo i ØstBerlin.
26.Derfor må vi gjøre noe der vi kan gjøre noe for at det fortsatt skal være mulig for mennesker, også barn og eldre, å bo og trives i byen vår, sier han.
27.Det blir selvsagt ingen økonomisk gevinst for oss, sa Bo Bakke.
28.Det er allikevel bedre å bo her og bli satt pris på, enn å være hjemme hvor jeg synes gallerier og forlag er alt for lite dristig.
29.Det er artig å bo et sted som er så anderledes, sier Hanne, som ikke legger skjul på at familie, venner og en joggetur i Nordmarka blir verdsatt mer når man er i utlandet.
30.Det er billig å bo på Romsås, mener Thorleif Skålerud.
Your last searches
bo