Norwegian-Dutch translation of brennbar

Translation of the word brennbar from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brennbar in Dutch

brennbar
lettantenneligadjective brandbaar, ontvlambaar
Derived terms of brennbar
Similar words

 
 

More examples
1.Analyser som Kripos har foretatt, viser at det var pøst på brennbar væske i partiet rundt alterringen der millionbrannen oppsto.
2.Analyser viser at det er brukt brennbar væske til å utløse brannen.
3.Bruk ikke for sterke pærer i juletrebelysningen, og dekk ikke armaturet med brennbar pynt.
4.Dampen danner et belegg av brennbar tjære som kan føre til pipebranner, sier direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvernforening.
5.Den ene gjelder oppfinnelsen av ikke brennbar plast.
6.Den politiske situasjon i den del av verden er så brennbar som vel mulig.
7.Der fant politiet en fille dynket med brennbar væske.
8.Det gjelder oppfinnelsen av ikke brennbar plast.
9.En annen av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter er i ilden på en adskillig mindre brennbar måte - om enn i en" het" sak : ølavgift.
10.Ildspåsetteren hadde dynket døren inn til portrommet med brennbar væske og tent på.
11.Politibetjent Oddvar Krigsvold ved Trondheim politikammer peker på arnestedet i trebygningen hvor uvedkommende har dynket veggen med brennbar væske.
12.Politiet har konstatert at brannen er påsatt, og analyser har vist at det er brukt brennbar væske til å utløse den eksplosjonsartede brannen.
13.Politisk brennbar og kontroversiell ble filmen" Keep frozen" om jenter ved filetindustrien i Finnmark.
14.Trolig har uvedkommende kommet seg inn i bygningen, hvor det bor syv mennesker, og dynket veggen med en brennbar væske.
15.Tøm aske i en kasse eller bøtte, som ikke er brennbar.
16.Årsaken til brannen er trolig sveising i nærheten av brennbar plast, melder NRKHedmark.
17.Det kan stå om stortingsflertallet, men gjelder også en politisk brennbar sak for Arbeiderpartiet.
18.Det virker som om alle parter har mobilisert det de måtte ha av ansvarsfølelse, fordi alle var klar over at situasjonen var blitt så brennbar at den minste uforsiktighet kunne utløse et fullt blodbad.
19.Kina på sin side reagerer med forbitrelse mot den vietnamesiske offensiv, og situasjonen ved grensen Kina-Vietnam er ytterst brennbar.
20.Men de svenske observatørene understreker også hvor brennbar situasjonen er.
21.Nå i juletrafikken er det registrert en del oljelamper med tilhørende brennbar olje, og dette er det heller ikke tillatt å ta med seg ombord.
22.Og situasjonen regnes som brennbar i en rekke av slumstrøkene med innvandrerbefolkning i britiske storbyer.
23.Oljen som brukes til valsen der brannen oppsto er svært brennbar, og ethvert branntilløp er hittil blitt kvalt av det automatiske slukningsanlegget.
24.Regjeringsmøtet fant sted under en prosedyre som gjør det straffbart å røbe noe av det som ble drøftet - i seg selv et tegn på hvor politisk brennbar denne saken er.
25.Selv om sommerens verste uro har dabbet noe av, er situasjonen på Guadeloupe uansett så uklar og brennbar at besøket det har vært snakk om at president Francois Mitterrand skulle avlagt på øyene enten i sommer eller utpå høsten, nå" ikke står på presidentens program", ifølge Elyseepalasset.
26.Undersøkelsene viser at det kan være meget vanskelig å tenne på en bil uten å pøse på en eller annen brennbar væske.
Your last searches