Norwegian-Dutch translation of brensel

Translation of the word brensel from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brensel in Dutch

brensel
generellnoun brandstof [m/f]
  flyvningnoun stuwstof [m/f]
Synonyms for brensel
Similar words

 
 

More examples
1.Mont Louis" var på vei fra Le Havre til den latviske havnen Riga med det radioaktive stoffet, som brukes til å lage brensel til atomkraftverk eller til kjernefysiske våpen.
2.Operasjon VedOslo trenger alltid mer hjelp for å kunne bistå flere med brensel, sier Arne Bamer.
3.Vi vil ikke tillate mer bruk av svovelholdig brensel, vi vil ikke akseptere mer sløsing med energi, og vi tror en industrioppgang ikke nødvendigvis vil følges av øket energiforbruk, sier Waldergrave.
4.13 200 sekker er bragt ut til sårt trengende hittil i vinter, og har man" grått kort" er man kvalifisert til å få" vedvarende" brensel fritt tilkjørt.
5.Andre grupper som boliger, lys og brensel, møbler og husholdningsartikler, var uforandret.
6.Angrepene mot transformatorer og konvoier som frakter brensel begynte i forrige uke og har hatt alvorlige følger i den strenge kulden.
7.Bakingen skulle nemlig helst rekke til en uke eller to, det var mest økonomisk med tanke på arbeidstid og brensel.
8.Bare motstrebende, og efter flere dager, ble det avklart at noen av de gule stålbeholderne på skipets dekk inneholdt anriket uran, som avgir adskillig mer stråling enn uran hexafluorid, et mellomprodukt ved produksjon av brensel til atomkraftverk.
9.Biprodukt er bl.a. tusenvis av binders, dessuten brensel til et planlagt fjernvarmeanlegg.
10.Bruken av kull, olje og gass som brensel er så omfattende at avgassene merkbart påvirker tilførslen av nitrogenoksider, svoveldioksid, uforbrente hydrokarboner, karbonmonoksid og karbondioksid til atmosfæren.
11.Bruker man ved som brensel, fortsetter energitilførselen så lenge veden forbrenner i brennkammeret.
12.De har ikke vært klar over sin rett til å få justert tilskuddet når husleie, lys og brensel går opp.
13.Den eventyrlystne briten bærer eller trekker med seg mat og brensel for et visst antall dager, men skal ellers få friske forsyninger i form av flyslipp underveis.
14.Den skulle ikke behandle ressurser som fossilt brensel, mineraler eller vannkraft.
15.Den sterke oljeprisøkningen har ført til en raskere overgang fra olje til elektrisitet og fast brensel enn det var regnet med.
16.Dersom en større del av inntektene må brukes til kjøp av brensel, blir det mindre igjen til mat, og helse og ernæringssituasjonen forverres.
17.Det er derfor grunn til å advare dem som bruker eller har tenkt å bruke ildsteder for fast brensel, og som ikke er sikre på om ildstedet er forskriftsmessig montert.
18.Det er laget til et ildsted av steiner, hvor vi nå fyrer opp med medbragt brensel, tørrede yakruker.
19.Det er områder som energiteknikk, elektronikk, kraftproduksjon i videste forstand - fra energislag som rennende vann og vind til brensel som olje, torv og uran.
20.Det som i vesentlig grad skiller disse tradisjonelle lampene fra de nye bordlysene med flytende brensel, er at blusset i bordlysene ikke er beskyttet av lampeglass, at lokket på flere varianter ikke er fastsittende (f.eks. gjenget), og at veken ikke er regulerbar under bruk.
21.Det vil ikke bli adgang til å ekspropriere rett til jakt, fangst, fiske, brensel og lignende som er knyttet til reindriftsrettighetene i de samiske reinbeitedistriktene.
22.Dette er aktiviteter som krever god tilgang på brensel.
23.Dette har sammenheng med at fyring med ved og annet fast brensel tiltar.
24.Efter den strenge kuldeperioden i januar var kjellerboden hennes på det nærmeste tom for ved, derfor tok hun turen opp til vedsentralen på Jordal for å be om mer brensel.
25.Ellers gjør yakoksen nytte som pakkdyr, møkka blir tørket til brensel og av ullen tvinnes solide tau.
26.En rommets fullrigger drevet frem av sollysets trykk mot flortynne seil ville kunne ferdes hvor langt det skulle være, uten at det kostet ett øre i brensel.
27.En sak mot 16 personer gjaldt tilvending av bordstumper for brensel.
28.Finansminister Yitzhak Modai sa søndag at rundt halvparten av nedskjærigene vil ramme subsidier til brensel og matvarer.
29.Flere steder i verden er fyring med ved og annet brensel den eneste form for energibruk hos folk flest.
30.For utgifter til husleie, lys og brensel ble det registrert en prisøkning på 2,3 prosent.
Your last searches