Norwegian-Dutch translation of brunaktig

Translation of the word brunaktig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brunaktig in Dutch

brunaktig
fargeadjective bruinachtig, bruinig
Similar words

 
 

More examples
1.Disse midlene inngår en kjemisk reaksjon med cellene i huden, som antar en gul eller brunaktig farve.
2.Folk oppdaget misfarving og brunaktig sne der.
3.Meldinger fra Vestfold og Sørlandet de siste dagene forteller at sneen som nå faller er brunaktig og har stor surhetsgrad.
4.Utenfor Bellevue Hotell i Asker hadde han sett at en av de norske mottagerne hadde fått overlevert 50 poser med et brunaktig stoff skjult i en talkumboks.
Your last searches