Norwegian-Dutch translation of bryte av

Translation of the word bryte av from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryte av in Dutch

bryte av
adskilleverb afbreken
Synonyms for bryte av
Anagrams of bryte av
Similar words

 
 

More examples
1.Her kan det passe simpelthen å bryte av.
2.I begynnelsen er det jeg som tar kontakt og initiativ, men hele tiden er noe av det viktigste ikke å bryte avtaler.
3.Ingen kan ta skade av å følge handelens råd om å vise en viss varsomhet med å bryte av en århundrelang tradisjom.
4.Riktignok måtte klassen bryte av forrige norsktime midt i en frisk og interessant diskusjon om videofilmer.
5.Vil dere bryte av ekspedisjonen om det skjer en dødsulykke ?
6.Av helbredsgrunner måtte hun bryte av sin tjeneste der bare efter ett år.
7.Ifølge Reuter har ingen av kundene ennå bedt om å bryte avtalene, men med den siste nedgangen i oljeprisene regnes det bare som et tidsspørsmål når dette vil skje.
8.Skulle den Moskvaorienterte FARCbevegelsen (Colombias væpnede revolusjonære styrker), som efter sigende har langt de fleste av landets samlede geriljastyrker på vel 10 000 mann under våpen, også bryte avtalen, må tinghusaksjonen kunne karakteriseres som en ren katastrofe.
9.Til tross for spekulasjoner om at Hussein på grunn av disse hendelser skulle være rede til å bryte avtalen med PLO, gav imidlertid begge parter tirsdag uttrykk for optimisme, og det var ikke ventet at møtet skulle føre til særlig sensasjonelle vedtak.
Your last searches