Norwegian-Dutch translation of bryte opp

Translation of the word bryte opp from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryte opp in Dutch

bryte opp
åpneverb forceren, openbreken
  transitivverb openbreken
  forhørslederverb uit elkaar gaan, uiteengaan, scheiden
  veiverb opbreken
Similar words

 
 

More examples
1.Per Lønning skriver i Aftenposten 5. og 6. november om Kirken og dens kjettere, at Kirken nok trenger fornyelse, - den må" bryte opp", mens det å" bryte ned er livsfarlig".
2.Denne regjeringen forsøker å bryte opp fagforeningene.
3.Det er fint å bryte opp skoledagen, og det passer jo bra når de fleste forestillingene er cirka tre kvarter lange, slik at de lett kan tilpasses timeplanen.
4.Familier har måttet bryte opp fra generasjonsgammelt miljø når brøytingen ble innstilt, ble det hevdet.
5.Kanskje det var jeg som drev vennen min til å bryte opp.
6.Så dere kan trygt overlate fru Kjær i min varetekt, sa han da de begynte å bryte opp.
7.Særlig er dobbelte skåtedører og dører med enkeltlås lette å bryte opp.
8.Allikevel ønsker endel av våre politikere å bryte opp en veldrevet organisasjon og svekke Norges totale oljemiljø. jeg sikter til en eventuell overføring av operatøransvaret fra Mobil til Statoil på Statfjordfeltet.
9.De vet, man kan ikke bryte opp et vennskap på den måten, så lettvint som å slå av TVapparatet eller tilsvarende.
10.Den maktrelasjon som idag eksisterer mellom statsforvaltning og store interesseorganisasjoner, vil Venstre bryte opp.
11.Derefter ble plakaten fjernet og Securitas ble bedt om å foreta hyppige visitter utover kvelden og natten i håp om å oppdage tyvene idet de skulle bryte opp postkassen.
12.Derfor må man også være villig til å bryte opp familieselskapet for å få et kapitalgrunnlag.
13.Det er blitt altfor lett å bryte opp familiebånd.
14.Det er funnet spor i sneen efter innbryterne, som har banet seg adgang til huset fra et vindu efter først å ha brutt seg inn i atelieret og forsøkt å bryte opp inngangsdøren.
15.Det er ikke bare å bryte opp institusjonsmiljøer, hvor samhold og trivsel har vært tydelig, mener artikkelforfatteren.
16.Det er viktig å få nøklene tilbake så fort som mulig, så man slipper alt bråket med å bryte opp dører og sette inn nye låser, sier disponent Kurt Valner.
17.Det ser ut som om italienerne aldri blir ferdige med bondekulturens overgang til industrisamfunn, med gleden over det alminnelige, enkle liv, med smerten over å skulle bryte opp fra dette.
18.Dette kan også medvirke til å bryte opp det tradisjonelle familiemønsteret, den isolerte kjernefamilie, og legge forholdene til rette for et mer åpent og kollektivt liv.
19.Du har nettopp greid å bryte opp døren.
20.En slik organisasjonsstruktur er langt vanskeligere for politiet å bryte opp ved ett enkelt slag.
21.Et slikt program vil automatisk samle mange tilhengere, men da skal man være klar over at man er i ferd med å bryte opp fra en sann kristen kirke.
22.Fortløpende forelesninger hele dagen og stor sosial aktivitet på kveldstid kan lett bryte opp kontinuiteten i studiene.
23.Hadde det vært mer penger i dart, ville vi satset på det, sier Mearns og må bryte opp fra intervjuet.
24.Han nektet å svare på spørsmålet om filmen var laget med tanke på det amerikanske fjernsynet, eftersom den dramaturgisk skulle ligge slik an at handlingen lar seg bryte opp i åtteminutters brokker, passende tide for reklameavbrekk.
25.Heldigvis skjønte jeg det, på samme intuitive måte som jeg tidligere innså at jeg måtte bryte opp fra så mye i og rundt meg.
26.Hennes samboer låste seg inne i leiligheten, og politiet måtte bryte opp utgangsdøren for å pågripe ham.
27.Hun som i sin styrke hadde klart å bryte opp - ut, hvorfor gikk det galt til slutt ?
28.I England bør gjestene forlate et middagsselskap før midnatt - i SovjetUnionen bør de drøye lengst mulig med å bryte opp.
29.Løken ser ingen løsning på de omtalte sakene uten å bryte opp hele det system som nå er i bruk.
30.Mange gifteferdige karer i Nordlandbygder må bryte opp fra hjemstedet hvis de skal ha noe håp om å finne seg en make.
Your last searches