Norwegian-Dutch translation of bryte ut

Translation of the word bryte ut from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryte ut in Dutch

bryte ut
stormverb losbarsten, losbreken
Anagrams of bryte ut
Similar words

 
 

More examples
1.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
2.Det at kvinnen ikke er sikker på sin rettsstilling, gjør det også vanskelig å bryte ut av et ekteskap.
3.Det karakteristiske ved en ond sirkel er at man ikke selv klarer å bryte ut av den.
4.Det vil lett føre oss inn i 1970årenes onde sirkel som vi nå er i ferd med å bryte ut av.
5.Dette er det verste tenkelige område det kunne bryte ut skogbrann i her i Rendalen, sier Brynjulv Noren.
6.Efter at det nå er blitt offentlig kjent at Høyre overveide å bryte ut av regjeringen Borten på grunn av skattepolitikken, er det enda viktigere at den sittende regjering klargjør sin stilling, heter det i en resolusjon som ble vedtatt på sentralstyremøtet i Oslo.
7.Jeg mener at vestlige kreditter er uunnværlige for at vi skal bryte ut av krisen, men på lengre sikt må Polen være en del av verdensmarkedet.
8.Med dette ønsker vi å redusere faren for at krig skal bryte ut i Europa, sier den norske forhandlingsleder, ambassadør Leif Mevik.
9.Min teori er at ubåtene forsøker å finne gjemmesteder langs norskekysten for så å operere ut fra disse dersom krig skulle bryte ut.
10.Vi ønsker med våre forslag å redusere faren for at krig skal bryte ut i Europa, sier den norske delegasjonslederen, ambassadør Leif Mevik, til Aftenposten.
11.Abdel Wahab Shazly gjør en talende bevegelse med hånden som får resten av familien til å bryte ut i latter.
12.Avgjørende ideologiske og politiske konflikter vil bryte ut igjen.
13.Avtalene utløper 1. mai. Det er ventet harde forhandlinger, ikke minst fordi Regjeringen har varslet at lønnsveksten må begrenses til fem prosent iår, og det er lite trolig at Staten som arbeidsgiver vil gå foran for å bryte ut av denne rammen.
14.Beslutningen kommer dertil på et tidspunkt da Pretoria anstrenger seg adskillig for å forsøke å bedre sitt" image" ved å endre noe på sine indre institusjoner og bryte ut av sin isolerte stilling i området ved å inngå" gode naboskaps"avtaler med landene rundt, skriver avisen.
15.Bystyregruppens tendens til å bryte ut av den borgerlige leir i viktige prinsipielle saker, tas også opp til debatt innad i partiet.
16.Clasen innskyter at deltagelse i arbeidslivet likevel er en viktig faktor for kvinnenes evne til å bryte ut.
17.Den første var da han klarte å bryte ut av det håpløse og farlige ungdomsmiljøet i Los Angeles.
18.Den som lever i et miljø med begrenset tankekultur, må selv ha et stort talent for å bryte ut av det.
19.Den åpenbare lidelse kan bryte ut tiår senere, som hos Nikitin 30 år gammel.
20.Derimot var de på leting efter" noe nytt", som kunne gi dem håp om å bryte ut av den onde økonomiske sirkel.
21.Dessverre er ikke konvensjonelle våpen alene tilstrekkelig til å garantere at atomkrig ikke kan bryte ut i Europa.
22.Det er altså meget vanskelig for kvinnen å bryte ut, og det møter henne nye problemer i den nye tilværelsen.
23.Det er nemlig i denne strukturen vi ser konturene av Sovjets militære planer for Nordflanken, hvis en krig skulle bryte ut.
24.Dette med tanke på sikkerheten og rømningsveier hvis det skulle bryte ut brann.
25.Efter stengslene satt av disse" mekaniske strukturer", vil menneskene i Vesten nå bryte ut.
26.Eik har også bebudet at han vil bryte ut bl.a. når det gjelder helse og sykehusbudsjettet.
27.Elkem har ligget og vippet i underkant av 160 kroner i lengre tid, men det synes nå som om det er visse muligheter for at aksjen er i ferd med å bryte ut av dette nivået.
28.En ny landsomfattende havnestreik truer med å bryte ut i Storbritannia som følge av konflikten rundt et polsk kullskip i Skottland.
29.En slik konflikt kan bryte ut ved feilberegninger eller utvikles av en ond sirkel av angrep og gjengjeldelse næret av opphetet retorikk.
30.Et vanlig fenomen er å bryte ut fra stillestående køer, og farlige trafikksituasjoner oppstår, sier Austad.
Your last searches