Norwegian-Dutch translation of bryter

Translation of the word bryter from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryter in Dutch

bryter
sport - brytingnoun worstelaar [m]
  sport - brytingnoun worstelaarster [f]
Derived terms of bryter
Similar words

 
 

More examples
1.Balanskonseptet" (ny sittestilling) bryter også med kjente former, men ut fra andre forutsetninger.
2.Den nakne sannhet er at krigstruselen, risikoen for at en atomkonflikt bryter ut, har økt", sa han.
3.Dette bryter med etiske normer og prinsipper i norsk innvandringspolitikk.
4.Han har fått kjenne virkningene av norsk offentlighet når den bryter grovt med de retningslinjer vi ønsker skal kjennetegne vårt rettssamfunn.
5.Hvis Norge blir avsondret, bryter nesten alle samfunnets funksjoner sammen.
6.I denne strofen bryter den positive undertonen i diktet helt opp i overflaten.
7.Reisen til Amerika" forteller historien om søskenparet Ole og Sigrid Rønningen, som bryter opp fra familien på et lite småbruk i mai 1892 for å arbeide på onkelens farm i Minnesota.
8.Som en protest bryter enkelte ut av velstandskarusellen.
9.Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
10.Willoch og hans statsråder bryter den grense for lønnsvekst som de vil pålegge andre" (5,4 prosent, mot de 5,0 pst. som er Regjeringens ønskemål for vårens tariffoppgjør).
11.(NTBReuterAFP) Fremstående salvadoranske offiserer driver åpen politisk virksomhet og bryter dermed hærens bestemmelser i forbindelse med det forestående valget, fremholder fagforeningsledere i El Salvador.
12.Aktor, aktor, bryter advokat Hestenes inn - dette kunne ha vært undersøkt allerede fra 21. november.
13.Alle later til å vite hva de skal gjøre hvis det bryter ut krig.
14.Alle må da forstå at ingen bryter idrettsforbundets reglement.
15.Arbeiderpartiets kvoteringsbestemmelser bryter med dette, slik at både geografien og aldersgruppene representeres ved kvinner, understreker Aina Fossum.
16.Arbeidsgiverens vurdering av arbeidstagerens sosiale status bryter klart med prinsippet om alles rett til arbeide, dessuten er beslutningen klart kjønnsdiskriminerende og prinsipielt betenkelig, sier LOadvokaten.
17.At man nå bryter denne restriktive praksis og lar Vegårshei kommune få ulveskinnet, vil neppe bli forstått eller akseptert av internasjonale naturvernorganisasjoner, sier generalsekretær Torbjørn Paule i Naturvernforbundet.
18.BT fortjener en hederspris fordi avisen med sine ressurser bryter nytt land og viser vei innen norsk" avisdesign".
19.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
20.Daglig bryter vi loven på vårt kontor, på grunn av for stor arbeidsmengde.
21.De som bryter portforbudet blir skutt uten varsel, het det.
22.Den bryter alle sprogbarrierer.
23.Dessuten tror jeg Harald Barlie til en viss grad har rett når han sier at vi burde møte flere vesteuropeerne, Våre aller beste bør få bryne seg på østeuropeerne, men en bryter trenger selvtillit for å bli god, og selvtillit får man av å vinne ; derfor tror jeg de yngre som ligger litt under toppskiktet bør få internasjonal matching på noe lavere nivå.
24.Det bryter med NRKs hevdvundne prinsipp ved at de medvirkende betaler, men det har faktisk forekommet en gang tidligere.
25.Det er de andre, de som har forvrengt reglene innen Onorata Societa, dere burde arrestere, skal han ha sagt, denne første" Pezzodi 90" - mafiosenes eget uttrykk for en grovkalibret boss som bryter mafiaens uskrevne taushetens lov.
26.Det mest interessante med dette fremsynte opplegget til ny norsk fjernsynskanal, er at det bryter så radikalt med den monopoltenkningen vi er vant til.
27.Det virker som om det i dette tilfelle var lagt opp til en sending som klart bryter med reklamebestemmelsene, sier statssekretær Jan S. Levy i Kultur og vitenskapsdepartementet i en kommentar.
28.Dine tanker om jevnlig kontakt bryter med praksis i Norge idag ?
29.En stor og ansvarlig bedrift som ÅSV bryter ikke sikkerhetsrutiner eller avtaler vi har med våre kunder, sier personaldirektør Hans Marius Blegen til Aftenposten.
30.Floyd er nede igjen, dommeren bryter.
Your last searches