Norwegian-Dutch translation of brytes av

Translation of the word brytes av from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brytes av in Dutch

brytes av
intransitivverb breken, kapot gaan
  formålverb afbreken, afknappen, afknakken
Similar words

 
 

More examples
1.Av de to oppsetningene han arbeider med nå, er den ene så opprivende at det hender prøvene må brytes av og at skuespillerne går hjem, eller iallfall forteller hverandre dumme vitser istedenfor å arbeide.
2.Den totale lysmangel, monotonien i den sorte flaten, brytes av en smal ruglet hvit linje som skyter opp ved teppets midtakse, mens den avsetter to sidelinjer som indikerer stigning, men så grentynne at de holder på å bli oppslukt av mørket.
3.Dermed øker faren for at flyet skal ende utenfor rullebanen dersom avgangen må brytes av på grunn av tekniske problemer.
4.Det er lunchtid og kokingen og stekeaktivitetene brytes av et taktfast" joggi, joggi, hepp, hepp, hepp".
5.Det hele er ordnet om en snorrett" gate", som brytes av en plass med et søylemonument midt på.
6.Diskusjonen kan uten å brytes av føres 150 år tilbake i tiden.
7.Eksempler kan være arbeide for bedre vilkår for norskundervisningen, herunder også for å få parallellklasser for mindre sproggrupper, arbeide for mer harmonisk norsk som ikke brytes av fremmedelementer som ikke lar seg innpasse i det norske sprogmønsteret, arbeide for norsk terminologi, osv.
8.Flatene brytes av tårn og karnapper og overrisles av generøs ornamentering langs vinduer, dører og takkranser.
9.Hvem lar seg ikke rive med av hans blendende omgang med filmteknikken, de kompliserte kamerakjøringer og den kjappe klippingen i" De syv samuraier", krigsspenningen som brytes av stadig kortere pauser med fred og ro, formelt fullkomment som en Mozartsymfoni.
10.Men selv ikke laberheten, som altså brytes av prisvinnere ute, kan berøve japansk filmkunst ryet som uendelig rikholdig.
11.Under en enorm glassmosaikk inntar vi vår hvitvin og ostepai og nyter formiddagens tilnærmede ro, som snart brytes av hissige bongotrommer og sakte piano.
12.Verket er i det ytre uhyre rikt og mangfoldig både rent pianistisk sett og i behandlingen av det klanglige, men under overflaten som det sammenbindende element går følelsesintensiteten som topper seg i et klimaks mot slutten der man føler driften mot det grensesprengende, men - det brytes av og følelsene synker tilbake i resignasjon.
13.Den flate heden brytes av svakt opphøyde morenerygger, som ble dannet da landisen trakk seg tilbake.
14.Dens indre hviler i en bevegelig, men uavbrutt demring som brytes av spredte og uryddige lunder av tente lys foran de mange altre.
15.En ensom tilværelse brytes av dramatiske hendelser, inntil stillheten igjen fyller menneskene.
16.Må kontakten mellom foreldre og barn brytes av hensyn til barnet selv, skal det få regelmessig informasjon om foreldrene og deres situasjon.
Your last searches