Norwegian-Dutch translation of brytes med

Translation of the word brytes med from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brytes med in Dutch

brytes med
beslutningverb worstelen met, tobben over
Similar words

 
 

More examples
1.Å nedlegge to team betyr at kontakten brytes med ca. 260 ungdommer, og at tiltak og oppfølging som er i gang, må avsluttes.
2.Britisk industri og næringsliv er meget interessert i at BBC skal sende reklame, slik at ITVselskapenes reklamemonopol kan brytes med det resultat at prisene senkes.
3.Dermed kan vi ennå ikke snakke om malm, som ifølge definisjonen er metaller i slike konsentrasjoner at den kan brytes med økonomisk gevinst, sier seniorgeolog Boye Flood i Acro til Aftenposten.
4.Alle ambassader i London har fått melding om at diplomater som påberoper seg immunitet i slike tilfeller, vil bli utvist hvis påbud og lover gjentatte ganger brytes med overlegg.
5.De skildrer en verden hvor det vante og det aksepterte brytes med konsekvenser som skremmer mange voksne.
Your last searches