Norwegian-Dutch translation of bytte om

Translation of the word bytte om from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bytte om in Dutch

bytte om
klærverb zich verkleden, zich omkleden, andere kleren aantrekken
Anagrams of bytte om
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er altså kommet et skritt videre når det gjelder å bytte om på rollene.
2.Derefter skal de bytte om for en ny periode på 25 måneder frem til neste valg.
3.Han kan bare bytte om navnene Sovjet og USA i sitt innlegg.
4.For meg er det helt utenkelig å bytte om på de to, forsikrer Anne Beth Moslet som svar på spørsmålet om det for henne og nyliberalistene i partiet spiller noen rolle om statsministeren heter Kåre Willoch eller Gro Harlem Brundtland.
5.For meg er det helt utenkelig å bytte om på de to, sier hun.
6.Dermed måtte vi bytte om på en del tilleggsbevilgninger.
7.Det var selvsagt fristende å tro at ligningsvesenets folk hadde gjort en feil ved å bytte om disse verdier, men efter klage fastholdes ligningen, altså en bevisst (umoralsk ?) handling.
8.Eftersom bare en tredjedel av et gulv virkelig slites, kan man bytte om på flisene med jevne mellomrom, slik at gulvet slites jevnt.
9.Mye ville være vunnet bare ved å bytte om noen forkjørsrett og vikepliktskilt i krysset LjabruveienNedre Prinsdals vei.
Your last searches