Norwegian-Dutch translation of degenerere

Translation of the word degenerere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

degenerere in Dutch

degenerere
oppførendeverb degenereren, ontaarden
More examples
1.Slik som mennesket kan degenerere og falle fra sitt vesen, kan også samfunnet gå i oppløsning.
2.Med henvisning til Palmes personlige angrep på Reagan sier Richard Burt at USA er imot at en viktig utenrikspolitisk debatt tillates å degenerere til personlige kommentarer.
Similar words

 
 

degenerere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) degenereredegenererendedegenerert
Indikative
1. Present
jegdegenererer
dudegenererer
handegenererer
videgenererer
deredegenererer
dedegenererer
8. Perfect
jeghar degenerert
duhar degenerert
hanhar degenerert
vihar degenerert
derehar degenerert
dehar degenerert
2. Imperfect
jegdegenererte
dudegenererte
handegenererte
videgenererte
deredegenererte
dedegenererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde degenerert
duhadde degenerert
hanhadde degenerert
vihadde degenerert
derehadde degenerert
dehadde degenerert
4a. Future
jegvil/skal degenerere
duvil/skal degenerere
hanvil/skal degenerere
vivil/skal degenerere
derevil/skal degenerere
devil/skal degenerere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha degenerert
duvil/skal ha degenerert
hanvil/skal ha degenerert
vivil/skal ha degenerert
derevil/skal ha degenerert
devil/skal ha degenerert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle degenerere
duville/skulle degenerere
hanville/skulle degenerere
viville/skulle degenerere
dereville/skulle degenerere
deville/skulle degenerere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha degenerert
duville/skulle ha degenerert
hanville/skulle ha degenerert
viville/skulle ha degenerert
dereville/skulle ha degenerert
deville/skulle ha degenerert
Imperative
Affirmative
dudegenerer
viLa oss degenerere
deredegenerer
Negative
duikke degenerer! (degenerer ikke)
dereikke degenerer! (degenerer ikke)
Your last searches