Norwegian-Dutch translation of dele ut

Translation of the word dele ut from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dele ut in Dutch

dele ut
papirverb ronddelen
  brevverb bestellen, bezorgen, afleveren
Synonyms for dele ut
Anagrams of dele ut
Similar words

 
 

More examples
1.Oslo Arbeiderparti har ingen gaver å dele ut", skriver Oslo Høyres formann, Per DitlefSimonsen i en kommentar til Oslo Arbeiderpartis opplegg for å få byen ut av uføret.
2.Alt ser ut til å fungere meget bra i båten, som er i samme posisjon som Alf og Frank var da de ble mestre i 1976, mener trener Fiskerstrand, som likevel ikke vil dele ut noen gullmedalje på forhånd.
3.Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
4.Det er ikke så mange former for erkjentligheter vi kan dele ut i forsvaret, men for en tid tilbake ble det bestemt at Forsvarsmedaljen skulle deles ut til folk med mer enn 25 års tjeneste.
5.Det er også av den grunn utenkelig at vi så rundhåndet skulle dele ut fribilletter.
6.Et fint tiltak, jeg håper ideen er smittsom, sier likestillingsombud Eva Kolstad om den nye likestillingsprisen som Frogn kommune vil dele ut.
7.Foruten at vi kommer til å kjøre i 30 km / t i de aktuelle gater, kommer vi også til å dele ut diverse informasjonsmateriell til publikum.
8.Hvis en misjonær skulle føle seg kallet til å preke eller dele ut traktater inne på et tempelområde, kan han risikere å bli møtt av trusler - forståelig nok.
9.Industridepartementet støtter bostyrets forslag om å dele ut til kreditorene overskuddet som egentlig skal tilfalle Staten.
10.Norge er et så rikt land i dag at vi i langt større grad kan dele ut mer i fellesgoder til dem som trenger det mest.
11.Politikerne bør avsette flere penger til et bedre veinett, og gjøre noe permanent i stedet for å dele ut arbeidsløshetspenger, sa Ulstad.
12.Vi er meget tilfreds med at myndighetene har valgt å dele ut denne blokken nå.
13.Vi har akkurat nå mottatt en rapport fra vår stedlige representant som forteller at i Bolosa og Humboområdet er det mulig å opprette to barnesentre og dele ut såkorn, opplyser Ragna Trosterud i Redd Barna.
14.Vi håper at Oslo skolestyre vil fatte et prinsippvedtak for å dele ut avisen, sier Ola Nafstad, organisasjonsansvarlig i sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband.
15.Vi håper den norske Oscar, som vi vil dele ut efter Spellemannsprinsippet med uavhengige fagjuryer, vil stimulere norske kunstnere.
16.Ville det ikke være mer hensiktsmessig å dele ut ukerasjoner ?
17.A dele ut Guds ord.
18.Arrangørene hadde denne gang fått anledning til å dele ut det fornemme CACIT, et sertifikat som bringer mottageren inn i et internasjonalt selskap av enere.
19.At ishockeypresident Erik StureLarre ikke ville dele ut kongepokalen før tilhengerne hadde kommet seg av banen var ikke efter Backmanns hjerte.
20.Både Viking og Fredrikstad er spillende lag som ikke skaper store problemer for dommeren, sier Larsgård, som synes det er adskillig hyggeligere å dele ut postkort - for ikke å snakke om utbetalingskort - enn de røde og gule.
21.Både det tradisjonelle og det eksperimentelle er å finne på årets messe, men selv om unge deignere lager mye bra, fant man iår ikke å kunne dele ut" innovasjonsprisen".
22.Cand. jur. Nina Britt Berger har i en artikkel i Aftenposten 18. mai gjentatt sitt forslag om dette, kombinert med å dele ut stoff gratis til narkomane, mot at disse lar seg registrere og får et behandlingsopplegg.
23.Da vi i 1981 kunne dele ut vår første" Gullstøvel", tilfalt denne Vålerengens Pål Jacobsen for hans 16 scoringer.
24.De ansatte gikk derefter igang med å dele ut løpesedler hvor man bl.a. anmodet folk om å ringe politiet for å si sin mening om gjeldende lukningsvedtekter.
25.De har avstått fra å dele ut bibler og har ikke annonsert sine bønnemøter.
26.De skulle dele ut små gaver og lytte til klager fra 89 000 sinte kunder.
27.Den offisielle pressen skrev at regjeringen allerede har begynt å dele ut penger til fattige familier i byene Nabeul og Madhia.
28.Derfor vil heller ikke juryene nøle med å la være med å dele ut pris i en klasse dersom man ikke finner en verdig kandidat, sier direktør i Norsk Kino og Filmfond, Egil B. Fonn til Aftenposten.
29.Dessuten markerer vi hva vi mener om dette ved ikke å dele ut avisen innenfor skolen.
30.Dessuten skal Grete selv dele ut de første Grete Waitzstipendiene til Marit Holtklimpen, Anne Jorunn Flaten, Mette Sørlien og Kirsti Voldnes.
Your last searches