Norwegian-Dutch translation of delta i

Translation of the word delta i from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

delta i in Dutch

delta i
generellverb zich bezighouden met, zich inlaten met
  møteverb bijwonen, aanwezig zijn bij
Derived terms of delta i
Similar words

 
 

More examples
1.Christian Radich" er underveis til Quebec for å delta i feiringen av byens 450 års jubileum, blant annet Operation Sailfestlighetene.
2.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
3.Det er for at begge foreldrene skal delta i yrkeslivet.
4.Det er ikke mulig for oss å delta i noe som helst organisert politisk samarbeide med et sosialdemokrati som driver en kollektivistisk, sentralistisk og sosialistisk politikk", sa Centerpartiets formann Thorbjørn Fälldin.
5.Det ville jo ikke være rettferidg å frata idrettsutøverne mulighetene til å delta i offisielle konkurranser i det øyeblikk de er rede til å oppnå sine beste resultater".
6.Efterat Per Busk ble overført til E2 (på Tunga) slik at han kunne delta i det vanlige fellesskap (han satt først isolert) i fritiden, kunne man raskt registrere hans negative aktivitet blant de innsatte.
7.Jeg føler at jeg har mere inne", sier Trine, som skal delta i det store stevnet på Lillehammer kommende helg.
8.Jeg oppfordrer mine landsmenn til å delta i en militant og kraftfull boikott i mai," sa han.
9.Mosjonsløpet alle kan delta i" - kalles Drabantbyløpet.
10.Samlivet" med de øvrige organisasjonene som skulle delta i prosjektet, ansees som svært vanskelig i LO.
11.Så lenge NSB ønsker å delta i ordningen med Interrail Senior, må vi godta de internasjonale vedtak som fattes," skriver Statsbanene.
12.(AP) Den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko kom mandag formiddag med et større følge til Arlanda utenfor Stockholm for å delta i Konferansen om sikkerhet i Europa som tar til i morgen.
13.(NPSAP, NTBReuter / AFP) Lederne for det israelske arbeiderpartiet gikk onsdag tilbake på sitt offentlige standpunkt og kunngjorde at de er villige til å delta i en koalisjonsregjering med høyrepartiet Likud.
14.(NTBReuterAFP) Nærmere 400 millioner indere kan gå til valgurnene julaften, men sikhdelstaten Punjab og det urolige Assam får ikke delta i valget på ny nasjonalforsamling.
15.(NTBReuterAFP) PLOlederen Yasir Arafat kom til Amman søndag for å delta i begravelsen av det fremtredende PLOmedlemmet Fahd Kawasmeh, som ble skutt ned og drept i den jordanske hovedstad lørdag.
16.(NTBs korrespondent) Norske Statoil kommer til å delta i oljeproduksjonen på kinesisk sokkel.
17.50 kommuner her i landet vil fra tidlig i 1985 delta i en prøveordning med utvidet åpningstid og bedre service i offentlige etater, opplyste forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på en konferanse i Sem Sparebank ved Tønsberg igår.
18.Bedriftslegen har også en plikt til å delta i forebyggende arbeide, herunder kritikk og orientering av ledelsen hvis sikkerhetskrav ikke oppfylles.
19.Beslutningen om ikke å registrere våre kandidater, kan tolkes som en avgjørelse om ikke å delta i valget, sa Agustin Jarquin, leder for det kristeligdemokratiske partiet som tilhører koalisjonen og støtter Cruz.
20.De er ganske uinteressert i å delta i våre sendinger på direkten, spesielt fordi programlederen er Jan Guillou.
21.De to neste helgene skal vi til Finland og Danmark og delta i turneringer, og i desember reiser vi til Stockholm, forteller Phu Cao, en av Oslos fremtredende spillere.
22.De var i Nashville samtidig med oss ifjor for å delta i et TVprogram om Rickie Nelson.
23.Den datateknologiske utviklingen har på mange måter gjort det vanskeligere for barn å delta i voksnes arbeid.
24.Dere har gått ut med innbydelse til alle medlemmer av Den norske Forfatterforening om å delta i eventyrserien ?
25.Derimot skal det drøftes hvor mange fartøyer som skal få delta i det norske fisket.
26.Dessuten sparer det Forsvaret for betydelige driftsutgifter i og med at vi slipper å ha vårt personell, som nødvendigvis må delta i dette arbeidet, i utlandet i lengre tid, sier han.
27.Det er efter en samlet vurdering av søknaden fra Landsrådet for Heimevernet at forsvarsministeren har besluttet å stille 150 000 kroner til disposisjon for HV, slik at Norge skal kunne delta i Nijmegenmarsjen som normalt, sier Erik Senstad i Forsvarsdepartementet.
28.Det er et mål for kvinner å få delta i en idrett lik den menn utøver, men utviklingen må også innebære at kvinnelige verdier og egenskaper blir tatt vare på.
29.Det er like gøy å delta i et verdensmesterskap, sier Ingrid.
30.Det er tydelig at flere kommuner har nedlagt mye arbeide for å få flere kvinner til å delta i det politiske livet.
Your last searches