Norwegian-Dutch translation of devaluere

Translation of the word devaluere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

devaluere in Dutch

devaluere
økonomiverb devalueren
More examples
1.Det synes å stå på Buharis manglende vilje til å devaluere landets valuta, naira, liberalisere handelen og redusere subsidiene på petroleumsprodukter.
2.Motstanden mot å devaluere disse valutaer forårsaker store betalingsunderskudd og tømmer de utenlandske valutareserver.
3.Når det gjelder bestrebelsene på å finne en vei ut av medlemslandenes økonomiske problemer, foreligger det forslag om at de bør overveie å følge Jamaicas eksempel og devaluere, og i neste omgang satse på å bygge ut næringslivet slik at det ikke så ensidig er avhengig av produkter som sukker og bananer.
4.Regjeringen har anledning til å devaluere valutaen i de tre månedene avtalen gjelder for, men har lovet å gjøre dette med måte.
5.Regjeringens vedtak mandag om å devaluere den israelske shekel med ni prosent vil bringe prisene på alle importerte varer, deriblant olje, i været.
6.Siden Palmeregjeringen startet sitt arbeide høsten 1982 med å devaluere kronen med 16 prosent, har den satset maksimalt på å gjøre devalueringen til en suksess i motsetning til tidligere svenske devalueringer.
7.Det som er skjedd med liren er at valutakomiteen i det vesteuropeiske valutasamarbeidet (EMS) fredag besluttet å devaluere den italienske lire med seks prosent.
8.En nigeriansk bankmann i Washington spår at hans hjemland om ikke så lang tid kommer til å devaluere den nigerianske valutaen, naira, fra den nåværende kursen på 90 amerikanske cent, til rundt 60 cent, slik IMF lenge har forlangt.
9.For å skaffe mer hjelp, måtte Jamaica devaluere sin valuta med over 70 prosent og innføre et system som førte til nye devalueringer.
10.Lån til Nigeria er blokkert av Det internasjonale pengefond IMF, fordi Nigaria har satt seg mot å devaluere med 60 prosent for å styrke landets økonomi.
11.USA vil sannsynligvis ikke devaluere før godt ut i neste år når alle andre tiltak er oppbrukt.
Similar words

 
 

devaluere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) devalueredevaluerendedevaluert
Indikative
1. Present
jegdevaluerer
dudevaluerer
handevaluerer
videvaluerer
deredevaluerer
dedevaluerer
8. Perfect
jeghar devaluert
duhar devaluert
hanhar devaluert
vihar devaluert
derehar devaluert
dehar devaluert
2. Imperfect
jegdevaluerte
dudevaluerte
handevaluerte
videvaluerte
deredevaluerte
dedevaluerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde devaluert
duhadde devaluert
hanhadde devaluert
vihadde devaluert
derehadde devaluert
dehadde devaluert
4a. Future
jegvil/skal devaluere
duvil/skal devaluere
hanvil/skal devaluere
vivil/skal devaluere
derevil/skal devaluere
devil/skal devaluere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha devaluert
duvil/skal ha devaluert
hanvil/skal ha devaluert
vivil/skal ha devaluert
derevil/skal ha devaluert
devil/skal ha devaluert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle devaluere
duville/skulle devaluere
hanville/skulle devaluere
viville/skulle devaluere
dereville/skulle devaluere
deville/skulle devaluere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha devaluert
duville/skulle ha devaluert
hanville/skulle ha devaluert
viville/skulle ha devaluert
dereville/skulle ha devaluert
deville/skulle ha devaluert
Imperative
Affirmative
dudevaluer
viLa oss devaluere
deredevaluer
Negative
duikke devaluer! (devaluer ikke)
dereikke devaluer! (devaluer ikke)
Your last searches