Norwegian-Dutch translation of dommer

Translation of the word dommer from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dommer in Dutch

dommer
sportnoun arbiter [m], scheidsrechter [m], scheidsman [m]
  sport - mannnoun scheidsrechter [m]
  rettsvitenskap - mannnoun rechter [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun rechter [m]
Derived terms of dommer
Similar words

 
 

More examples
1.) er delvis representant for sitt land, delvis handelsmann, delvis dommer.
2.Dommer" og rikstrener Åke Fiskerstrand skal bekjentgjøre Treningsnevndens" dom".
3.Fell rettferdige dommer.
4.Hvem av oss føler seg kvalifisert til å være dommer, frelser, Gud," spør han.
5.Hør her dommer Kristiansen - snakk ikke sånn til en blivende seriemester ! synes det som om VIFs Bjørn Kolsrud sier under søndagens kamp mot Furuset på Amfin.
6.Samvittighetsfanger i Norge" arrangerte i natt en aksjon til støtte for Rune Berg og Johnny Edvardsen som soner dommer for militærnekting.
7.Det er ikke Statens oppgave å felle dommer om de estetiske sider av saken.
8.Det er ikke min oppgave å gjøre meg til dommer over måten et annet land velger å løse sine problemer på.
9.Det er ikke så greit å huske noe, dommer.
10.Det mener Rolf Rustad, men jeg har vondt for å innse at en idrettskonkurranse som styres av en dommer og hvor utøverne er venner både før og efter kampen kan virke verre enn mye av det andre vi ser på TV, sier Harald Skoglund i Bokseforbundet, som forøvrig har tatt initiativet til en juridisk utredning av lovligheten i NRKs" bokseforbud".
11.Dommer Høifeldt kommer om et øyeblikk, sa rettsbetjenten.
12.En erfaren dommer vet i 90 prosent av tilfellene ganske snart om vilkårene for varetekt er tilstede.
13.Er du klar over hvor mange personer en slik dommer kan rekke å være med på å dømme i løpet av tyve år ? spurte Hørby.
14.Er erfaring fra jusens verden tilstrekkelig bakgrunn for en god dommer ?
15.Grunnen til at vi igjen inviterer til kunnskapsdyst i Osloskolen, er inntrykket av at ungdommen synes det er" in" å være kunnskapsrik igjen, sier dommer Grini - Det var noen år hvor de unge åpenbart mente det motsatte.
16.Hva føler en dommer når Høyesterett opphever dommen hans på grunn av feil oppfatning av jusen ?
17.Hvordan kan noen våge å være dommer for fremtiden ?
18.Hvorfor skal jeg betale i dyre dommer på et vanlig cruiseskip når jeg kan reise for minst en tredjedel mindre på et russisk skip og oppleve det samme, er ikke en ukjent bemerkning fra denne gruppen turister, sier en reiselivskonsulent i Bergen.
19.Jeg selv, for eksempel, sier den nykonstituerte dommer.
20.Man skal være klar over at det er en ensom tilværelse å være dommer, stå overfor det mangehodede uhyret et ishockeypublikum kan være.
21.Mener De dommer Høifeldt og hans kone ? spurte Jørgensen.
22.Når en dommer skal snakke med barna, har han lett for å være klossete.
23.Ryssdal var uvanlig godt rustet til oppgaven da han ble utnevnt til dommer i 1964, og han ble straks lagt merke til på grunn av sine kunnskaper og store arbeidskapasitet.
24.Som dommer skal man være forsiktig med å komme med noen programerklæring, men jeg er opptatt av å fortsette der min forgjenger - Rolv Ryssdal - slipper.
25.Uten at det behøver å svekke den almenpreventive effekt, antar jeg at man kan gå noe lenger i retning av å godta dommer med betingede fengselsstraffer kombinert med ubetingede bøter i lavpromillesaker.
26.Vi bør nøye vurdere om vi kan senke kravet til rettssikkerheten noe i enkelte saker og ikke kreve at enhver avgjørelse en dommer tar skal begrunnes så utførlig som idag.
27.Vi har i vårt brev til NFF bedt forbundet om at Lillehammers egen Rolf Haugen blir satt opp som dommer i VIFRosenborg, sier Arild Hermannsen.
28.Vi har ikke ønsket å være stedfortredere for de politiske myndigheter, sier dommer Ferdinando Imposimato, en av Italias mest respekterte jurister og en av lederne i efterforskningen mot Mafiaen.
29.Å slå en dommer er ille, å slå til en kamerat er enda verre.
30.1 dommer, evt.
Your last searches