Norwegian-Dutch translation of donere

Translation of the word donere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

donere in Dutch

donere
skjenkeverb verlenen, schenken
  giverb schenken, bijdragen
Synonyms for donere
More examples
1.Men det er vel ikke nødvendig å oppfordre" en eller annen" om å donere apparatet, det kan da vi blodgivere selv gå sammen om - kan man gi det ene, så kan man gi det andre, mener hun.
2.Personalet har vært så enestående mot meg at jeg gjerne ville uttrykke min takknemlighet ved å donere et veggur til hospitalets vestibyle, sier 70årige Johannes Hellervik fra Holmestrand.
3.Continental Trust, som før 1958 het Pankos Operating Co., vil donere Sandefjord by 40 millioner kroner for å hedre sin gamle forretningsforbindelse Anders Jahre.
4.Det forklarer også det Grünfeld betrakter som ulogisk at utvalget kan anbefale sæddonasjon, men sier nei til at man kan donere egg, ubefruktede eller befruktede.
5.Ellers merker man seg at Arnold Haukeland før sin død rakk å modellere og donere bronsebyster av de kunstengasjerte Bergensbrødre Vilhelm og Arild Haaland - den førstnevnte nå på plass i Bergens Billedgalleri, den sistnevnte i ekspresjonistisk tolkning lenger inn i salene, i Stenersens Samlinger.
6.En kvinne ville donere alt hun eide til Kvinneuniversitetet.
7.Inntektene fra den neste turneen kommer de nemlig til å donere til en veldedighetsorganisasjon.
8.Men vi har bedt Blake Carrington om å donere en sjø til Denver by, så vi i det minste kan boltre oss på stranden, spøker Jay.
9.Den 74 år gamle Kollek uttalte at han vil donere prisen på 25 000 Dmark (rundt 75 000 norske kroner) til organisasjonen Jerusalemstiftelsen.
10.Treholt opplyste i retten iformiddag at da han skulle slutte i Havrettssekretariatet i 1979 for å begynne som ambassaderåd ved den norske FNdelegasjonen i New York, var det hans tanke å donere havrettsarkivet til Arbeiderbevegelsens arkiv.
Similar words

 
 

donere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) doneredonerendedonert
Indikative
1. Present
jegdonerer
dudonerer
handonerer
vidonerer
deredonerer
dedonerer
8. Perfect
jeghar donert
duhar donert
hanhar donert
vihar donert
derehar donert
dehar donert
2. Imperfect
jegdonerte
dudonerte
handonerte
vidonerte
deredonerte
dedonerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde donert
duhadde donert
hanhadde donert
vihadde donert
derehadde donert
dehadde donert
4a. Future
jegvil/skal donere
duvil/skal donere
hanvil/skal donere
vivil/skal donere
derevil/skal donere
devil/skal donere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha donert
duvil/skal ha donert
hanvil/skal ha donert
vivil/skal ha donert
derevil/skal ha donert
devil/skal ha donert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle donere
duville/skulle donere
hanville/skulle donere
viville/skulle donere
dereville/skulle donere
deville/skulle donere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha donert
duville/skulle ha donert
hanville/skulle ha donert
viville/skulle ha donert
dereville/skulle ha donert
deville/skulle ha donert
Imperative
Affirmative
dudoner
viLa oss donere
deredoner
Negative
duikke doner! (doner ikke)
dereikke doner! (doner ikke)
Your last searches