Norwegian-Dutch translation of dosere

Translation of the word dosere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dosere in Dutch

dosere
apotekverb doseren, in doses verdelen
More examples
1.Det var vanskelig for Betancur å dosere om situasjonen i El Salvador samtidig som geriljakrigen hjemme bare raste videre, bemerket en vestlig diplomat.
2.Reseptpliktige medisiner følges av måleskje / beger fra produsenten, men det er like viktig å dosere reseptfrie midler riktig.
3.Blant økonomer var det almindelig å dosere den såkalte kvantitetsteori.
4.Der kunne han dosere læren om markedsmekanismenes fortreffelighet som styringssystem i jordbruket, og læren om hvordan småbrukene truer sysselsettingen i distriktene.
5.Det er viktig å dosere vaskemiddelet efter det som står oppgitt på pakken.
6.Helst bør man undersøke hvor høyt de ulike former for godtgjørelse verdsettes i forhold til hverandre for å kunne dosere dem riktig innbyrdes.
7.Og det er da ganske utrolig at man i Norsk Rikskringkasting kan finne på å dosere denslags teorier.
8.For så, i godt lag blant venner, å dosere både en halv og en hel time om det som opptar meg.
9.Og det er ikke så lett å dosere riktig.
10.Og en kan ikke dosere morgendagens evangelium for den som dør idag.
11.Sprøytepumpen er beregnet på å dosere medisiner og næringsinnhold.
Similar words

 
 

dosere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) doseredoserendedosert
Indikative
1. Present
jegdoserer
dudoserer
handoserer
vidoserer
deredoserer
dedoserer
8. Perfect
jeghar dosert
duhar dosert
hanhar dosert
vihar dosert
derehar dosert
dehar dosert
2. Imperfect
jegdoserte
dudoserte
handoserte
vidoserte
deredoserte
dedoserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dosert
duhadde dosert
hanhadde dosert
vihadde dosert
derehadde dosert
dehadde dosert
4a. Future
jegvil/skal dosere
duvil/skal dosere
hanvil/skal dosere
vivil/skal dosere
derevil/skal dosere
devil/skal dosere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dosert
duvil/skal ha dosert
hanvil/skal ha dosert
vivil/skal ha dosert
derevil/skal ha dosert
devil/skal ha dosert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dosere
duville/skulle dosere
hanville/skulle dosere
viville/skulle dosere
dereville/skulle dosere
deville/skulle dosere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dosert
duville/skulle ha dosert
hanville/skulle ha dosert
viville/skulle ha dosert
dereville/skulle ha dosert
deville/skulle ha dosert
Imperative
Affirmative
dudoser
viLa oss dosere
deredoser
Negative
duikke doser! (doser ikke)
dereikke doser! (doser ikke)
Your last searches