Norwegian-Dutch translation of drømme

Translation of the word drømme from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drømme in Dutch

drømme
generellverb dromen, verdromen, verdoen
Synonyms for drømme
Derived terms of drømme
Similar words

 
 

More examples
1.Når man er så raus som Rolf Berg, har man lov til å drømme om en raus kirke.
2.Politisk er vi franskmenn", sier folk," og om noen annen fremtid er det urealistisk å drømme".
3.Reisen til Amerika" har vokst langt ut over det noen kunne drømme om fra begynnelsen av, sier en opprømt sjefredaktør Erik Rudeng til Aftenposten.
4.Synge, gråte, drømme, le og være fri i denne sjofle verden, se den slik den er og refse den ved egen røst.
5.The Young and the Restless" er en skikkelig såpeopera, en av dem som forståsegpåerne i NRKmonopolet på Marienlyst aldri ville drømme om å gi norske fjernsynsseere.
6.Vi må drømme, dette kan ikke være sant", sa en av mine medarbeidere.
7.De direktesendende satellitter som Nordsatprosjektet sikter mot, vil kunne mottas med fullgod kvalitet over hele Norden, også i områder det man ikke kan drømme om kabeltilknytning til store sentrale anlegg på årtier.
8.Det er nesten mer enn du kan tenke og drømme om.
9.Gleden ved livet, håpet om et bedre liv, oppfordring til å drømme, kraften til å overleve.
10.Jeg kunne ikke en gang drømme om at han ikke ville levere det til Reagan neste morgen, sier Haig.
11.Om vi lærer oss å drømme, lærer vi oss kanskje å oppdage sannheten, kommenterte Kekule sin egen nedskrevne beretning om opplevelsen.
12.Sosialdemokratene kan drømme om at krigen passerer dem, men de får et mareritt.
13.Venstre har tradisjon for saltomortaler, sa Høyres Sigurd Holemark, som ikke kunne forstå at et erklært ikkesosialistisk parti kunne drømme om å inngå et regjeringssamarbeide med et parti som bygger hele sin politikk på et sosialistisk grunnsyn.
14.Vi visste på forhånd at behovet for organisert bruktbåtsalg er stort, men at interessen skulle bli så overveldende - det kunne vi ikke drømme om, sier Finn Lysebråte som er direktør for Båter i Sjøen A / S.
15.At de naturligvis skal holde seg i form og prøve ikke å gå ytterligere opp i vekt, men ikke la seg påvirke av slankehysteriet og kaste bort tiden med å drømme om å bli sylslank.
16.Av dem var ifølge opplysningene elleve unnfanget i drømme.
17.DEN neste kvelden gikk Eva og Jørgen på møte i Havelaget, og det skulle få konsekvenser de ikke kunne drømme om.
18.DISSE høyt gasjerte reklamemennesker sitter på kontorer som en sølle siviløkonom eller journalist bare kan drømme om.
19.Da ville vi ikke ha noen fremtid å drømme om, å planlegge for, legger hun til.
20.De aller fleste kan ikke drømme om å selge hytta, men så hender det at det oppstår en situasjon, som tvinger en til å gå til salg.
21.De fleste forblir i sine hjemland efter utdannelsen, men selvfølgelig kan vi drømme om et internasjonalt arbeide, sier Jon Lømo.
22.De marsjerer på geledd strammere, mer rettlinjet enn noen drillmajor kan drømme om.
23.De mener det er mer penger å hente ut av vårt boklager enn hva vi selv turde drømme om.
24.Den herlige Washingtondatteren har alt man kan drømme om hos en hest.
25.Dengang ble kortene satt i album, og fungerte som billedbøker der en kunne drømme seg bort til steder en kanskje aldri kom til.
26.Der ble jeg sittende i timevis å filosofere og drømme meg bort.
27.Derfor arbeider både nordmenn og andre utlendinger som er midlertidig stasjonert i Riyadh, mer enn noen våget å drømme om i sine villeste fantasier da arbeidsmiljøloven ble snekret sammen.
28.Det dreier seg altså ikke om å drømme seg tilbake til gode, gamle dager.
29.Det en kanskje kunne drømme om, var at Veterinærhøgskolen, dersom oppdrett virkelig vokser til å bli en hovednæring langs kysten, ville være villig til å gå inn i et samarbeide med Universitetet i Bergen om en filialutdannelse i det som før eller senere må bli en spesiell dyrlegeutdannelse, nemlig som" fiskedoktor".
30.Det er blitt en bok som er til øyenslyst, til å drømme seg bort med og som forteller om det spesielle livet på en ganske spesiell båt.
Your last searches