Norwegian-Dutch translation of drøye

Translation of the word drøye from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drøye in Dutch

drøye
telefonverb wachten, even wachten, aan de lijn blijven
  beslutningverb talmen, tijd rekken
Synonyms for drøye
Derived terms of drøye
More examples
1.Dashaki", et lasteskip på 26 000 dødvekttonn, var drøye 160 kilometer øst for Qatar da eksplosjonen fant sted.
2.Grete Waitzdagen" lørdag innledes i Frognerparken der hele 3500 kvinner i alderen 14 til 73 år legger ut på de drøye 4000 metrene (en tiendels maraton) ned til Bislett.
3.Taleboks" skal bli botemidlet mot de mange mislykkede telefonoppringninger som har irritert folk i yrkeslivet siden Alexander Graham Bell oppfant telefonen for drøye 100 år siden.
4.Det vil si, opplyser saksbehandler Trine Standal i JURK, vi åpner i januar igjen, bl.a. takket være de drøye 100 000 kronene JURK er lovet av Akershus for 1985.
5.Efter at fremmedprotein som soya og kaseinat ble forbudt å bruke i kjøttvarne, har det tydeligvis vært fristende å bruke svor og annet bindevevsprotein som smutthull til å drøye kjøttvarene.
6.Jeg håper på samme tid som Grete vant på ifjor, altså drøye 2,25.
7.Men hvorfor skal det drøye så lenge ?
8.Nå er jeg imidlertid helt fri fra skadene, ikke minst takket være den danske soneterapeuten Ove Bondesen, som også i sterk grad bidro til at eksproffen Jan Aas kunne trekke i Mossetrøyen efter drøye to års skadefravær, sier Mathisen, som regner med å spille fra start av mot Eik.
9.Nå som vi har ryddet opp, kan vår vekst skje der hvor mulighetene byr seg, sier Per Grobstok, styreformann i PartnerGruppen A / S. Denne fremstår nå som et rent eierselskap for konsulentfirmaer og serviceselskaper som iår venter en omsetning på nær 390 millioner kroner og et resultat på drøye åtte millioner kroner.
10.Vi aner ikke hvor mange som ringte, men de vel 150 var det antall vi klarte å registrere i den drøye timen sendingen varte, sier Wettre.
11.Vi har møtt velvilje fra de kommunale myndigheter siden Tandberg Data ble dannet på grunnlag av den gamle datadivisjonen i Tandbergboet for drøye fem år siden.
12.Vi tar sikte på å klatre opp sydsiden av Mount Everest, altså den samme ruten som Hillary og Tenzig for drøye 30 år siden tilbakela som de første, sier Høibakk til Aftenposten.
13.1320 reinkalver ble dessuten erstattet, og drøye 250 reinsdyr som var mer enn årsgamle.
14.27 personer er klare for skiVM i Seefeld i januar. riktignok er bare to av disse aktive, nemlig Berit Aunli og Oddvar Brå, som i egenskap av tittelforsvarer allerede har vært klarert i drøye halvannet år.
15.30åringen var i ledelsen nesten fra start til mål, og ble klokket inn på drøye 1,08.
16.A / S Hav, som har Helmer Staubo & Co som disponent og Staubofamilien som største aksjonærer, gjennomfører nå en kapitalutvidelse hvor aksjekapitalen utvides fra drøye fem millioner kroner til 6,4 millioner kroner.
17.A / S Vannlinjen har regnet med at uforutsette utgifter inntil drøye 39 millioner kroner kan dukke opp.
18.AKP (ml) valgte henne siste helg til leder, i spissen for en sentralkomite hvor kvinner utgjør drøye halvparten.
19.AN braste inn på kjendistoppen for drøye ti år siden gjennom godseier Løvenskiolds skoger, godt hjulpet av professorkollega Johs. Andenæs.
20.Administrasjonen av selve Miljøverndepartementet koster drøye 47 millioner kroner.
21.Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) har et sikringsfond på drøye tre millioner kroner pluss en garantiordning på omkring det femdobbelte som skal dekke streikebidragene.
22.Aksjefondet av 1982 hadde ved årsskiftet solgt drøye 3700 andeler utenfor eierselskapene.
23.Aksjekapitalen i Witco vil i forbindelse med fusjonen bli forhøyet fra drøye 1,8 millioner kroner til drøye 2,3 millioner kroner.
24.Aksjekapitalen økes fra 4,5 til drøye 5,4 millioner kroner.
25.Aksjene i Arendal Dampskibsselskab ble igår omsatt til 110 kroner på Oslo Børs, opp fra drøye 70 kroner onsdag.
26.Aksjeoversikten i selskapet viser at Simonsenfamilien fremdeles sitter på sin drøye tredjedel av selskapet, og dette er den største aksjonærgruppen.
27.Alt om drøye to uker avvikles juniorVM i Trondheim, og vi blir overrasket om ikke blant andre to kommer til å hevde seg høyt oppe der.
28.Amerikansk eksport til Norge opplever derimot, særlig på grunn av dollarkursen, en nedgang til drøye åtte milliarder.
29.Andelene steg i verdi med ca. 98,3 prosent i 1983 og fondet hadde ved årsskiftet urealiserte kursgevinster på drøye 60 millioner kroner.
30.Andre igjen er godt fornøyd med samarbeidet med kineserne, selv om det kan drøye enda noen år før man kan gjøre seg håp om et større utbytte.
Similar words

 
 

drøye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) drøyedrøyendedrøyd
Indikative
1. Present
jegdrøyer
dudrøyer
handrøyer
vidrøyer
deredrøyer
dedrøyer
8. Perfect
jeghar drøyd
duhar drøyd
hanhar drøyd
vihar drøyd
derehar drøyd
dehar drøyd
2. Imperfect
jegdrøyde
dudrøyde
handrøyde
vidrøyde
deredrøyde
dedrøyde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde drøyd
duhadde drøyd
hanhadde drøyd
vihadde drøyd
derehadde drøyd
dehadde drøyd
4a. Future
jegvil/skal drøye
duvil/skal drøye
hanvil/skal drøye
vivil/skal drøye
derevil/skal drøye
devil/skal drøye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha drøyd
duvil/skal ha drøyd
hanvil/skal ha drøyd
vivil/skal ha drøyd
derevil/skal ha drøyd
devil/skal ha drøyd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle drøye
duville/skulle drøye
hanville/skulle drøye
viville/skulle drøye
dereville/skulle drøye
deville/skulle drøye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha drøyd
duville/skulle ha drøyd
hanville/skulle ha drøyd
viville/skulle ha drøyd
dereville/skulle ha drøyd
deville/skulle ha drøyd
Imperative
Affirmative
dudrøy
viLa oss drøye
deredrøy
Negative
duikke drøy! (drøy ikke)
dereikke drøy! (drøy ikke)
Your last searches