No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword dra fordel av. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi er i ferd med å vende en ny side, og vi må dra fordel av alt vårt vennskap i den internasjonale og arabise verden, sa han.
2.Blant selskaper som i særlig grad vil kunne dra fordel av en oppgang i ratene for mindre og mellomstor tanktonnasje, kan nevnes Kosmos og Atlantica.
3.Blir det kaldvær på morgenkvisten (rennstart allerede klokken 9) kan hun dra fordel av dette.
4.Det betyr også færre nye arbeidsplasser og flere ledige enn vi ellers ville fått, og endelig betyr det lavere produktivitet, mindre effektivitet og dårligere ressursutnyttelse enn det teknologien innbyr til og som andre land i større grad enn oss søker å dra fordel av.
5.Det er vanskelig å finne selvstendige argumenter for å la være å dra fordel av disse overføringene.
6.Det kan være et regnestykke, avhengig av inntektsforholdene, sier Jørgensen og tenker bl.a. på klubbens studenter som muligens kan dra fordel av å få nonamatørstatus øyeblikkelig, mens spillere med forholdsvis høy inntekt kan vurdere det som lønnsomt å fortsette som amatør.
7.Det synes naturlig at det først og fremst er Høyre som vil dra fordel av dette.
8.Enkelte har ment at vi som kjøpernasjon bør dra fordel av andre lands subsidiepolitikk.
9.Et elektronikkselskap kan vokse seg mye større i USA og dra fordel av stordriftsfordelene mer effektivt og uanstrengt enn hva et europeiske selskap må gjennom, fremholder Zantman.
10.Fearnleys mener at det er forbausende å se rederienes tilbakeholdenhet med å dra fordel av befraktningsaktiviteten for havner i Middelhavet og Rødehavet.
11.Manchester Uniteds skadeskutte mannskap klarte ikke å dra fordel av Liverpools nederlag, eftersom laget selv tapte 10 borte mot Notts County.
12.Men i Oregon kastet ikke Hjeltnes for å dra fordel av vinden, men heller slik han vil kaste i Los Angeles.
13.PartnerGruppen vil kunne dra fordel av å være den første med omsettelige aksjer innen sitt felt i Norge.
14.På den annen side vil disse sendingene få en noe lengre formidlingstid, og det blir krevet innlevert 20 sendinger samtidig for å kunne dra fordel av Bportotaksten.
15.Selv om presset på spillerne blir enormt, vil Roma dra fordel av å spille på hjemmebane.
16.Tilgangen på råvarer var bedre enn på lenge og Norzink kunne dra fordel av normale råvarekostnader, høyere zinkpriser og full kapasitetsutnyttelse.
17.Dette er en situasjon USA ønsker å dra fordel av.
18.Eller bør vi, i lys av Tsjernenkos død og de forandringer som nå innledes i SovjetUnionen, forsøke å dra fordel av situasjonen ?
19.Etiopiske myndigheter hevder at Ibnatleiren ble evakuert for å hindre epidemier og at bøndene fra leiren ønsket å dra fordel av regnet som er kommet den siste tiden.
20.Fremtiden vil kreve at vi finner nye måter å til å sysselsette og dra fordel av de eldres erfaringer.
21.Kritikerne av PPS, DRG påpeker at alle som ikke er" gjennomsnittlige", eller kan dra fordel av de store talls utjevnende effekt, er taperne i det nye systemet.
22.Noe det indokinesiske kommunistpartiet, skapt av Ho Chi Minh, kunne dra fordel av.
23.Norske banker har vært åpenbart utålmodige efter å kunne dra fordel av denne nye internasjonale status og utnytte de forretningsmessige fortrinn som de ser tilflyter dem fra Norges stadig større oppsamlede rikdom.
24.Nynorsken kommer til å dra fordel av dette, mener Margunn Drivenes.
25.På samme måte bør Ap. også være forsiktig med å dra fordel av Carl I. Hagens forsøk på å presse regjeringspartiene ved å stemme inn Ap.folk i viktige verv.
26.Takket være denne subsidiering oppnår disse kortselskaper en merinntekt som de delvis kan la kortbrukerne dra fordel av, f.eks. i form av rentefri kreditt, lavere gebyr, visse rabatter o.s.v.