Norwegian-Dutch translation of dra inn

Translation of the word dra inn from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dra inn in Dutch

dra inn
fiskenettverb binnenhalen
  klorverb intrekken
  småkrangelverb verwikkelen, betrekken
  uærlighetverb betrekken, impliceren, verwikkelen
  loververb herroepen, intrekken
  skriveriverb laten inspringen
  innblandeverb erbij halen, op de proppen komen met
Anagrams of dra inn
Similar words

 
 

More examples
1.Dra inn i granskauen og nyt den store freden", samt" Høna som mista matlysta".
2.Er det ikke drøyt forlangt at folk må dra inn til Kirkeristen i sentrum for å veksle inn flerreisekort som er blitt ugyldige efter takstforhøyelsen ?
3.Den harde dommen sees som en klar advarsel til andre utenlandske pressefolk mot å dra inn i Afghanistan og drive reportasje blant opprørsstyrkene.
4.Det ble samtidig meldt at militærpersonell fra USA og Kapp Verde kanskje skal dra inn i bushen for å overvåke den skjøre freden.
5.Det blir ikke nødvendig for dem å dra inn til de store byene for å få noe å gjøre.
6.Det skal kunne dra inn apparater til prøving, videre gi en vurdering av apparater før syke husene går til anskaffelse av nytt og dyrt materiell.
7.For hvis, da skulle de dra inn til byen.
8.Han opplyser at seksten grunneiere er enige om å dra inn i fjellområdet for å skyte tamrein i oktober, og han vil, med tanke på nedskyting, med det første ta kontakt med grunneierlag og utmarkslag i Møre og Romsdal.
9.Konflikten mellom grunneiere og reindriftssamer i Trollheimen vil bli trappet opp hvis grunneiere i Surnadal gjør alvor av å dra inn i Trollheimen for å skyte ned mellom 1000 og 2000 tamrein.
10.Og her er det å dra inn en lofottorsk mer enn nok" thrilling" for flertallet av turister.
11.Assisterende fiskeridirektør Jan Viggo Olsen sier at det er vanlig fremgangsmåte å dra inn en prøvetrål i et fangstområde.
12.Båten veltet da han skulle dra inn fiskeredskapen sammen med en kamerat.
Your last searches