Norwegian-Dutch translation of eldre

Translation of the word eldre from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eldre in Dutch

eldre
alderadjective oudere, ouder
  utseendeadjective ouwelijk, nogal oud
  personadjective op leeftijd, bejaard
Derived terms of eldre
Anagrams of eldre
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
2.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
3.Det bør utarbeides et eget handlingsprogram for eldre hvor boforhold sees i sammenheng med offentlige servicetilbud som aldershjem, sykehjem etc".
4.Det fremgår av oppropet at velferdsNorge behandler sine eldre på en ofte uverdig måte.
5.Det vil gi trygghet at eldre vet at de periodevis kan komme inn i sykehjem og på korttidsplass".
6.Dette laget vårt er skapt av nye ansikter og en herlig blanding av eldre utøvere som glemte skuffelsen i 1980, og besluttet å forlenge sine karrierer med ytterligere fire år for å vinne noe de kan minnes for eftertiden", skriver Mike Moran.
7.Eldre mennesker på Tøyen fryser".
8.Eldre skal bo", som ble avsluttet i Kristiansand idag.
9.Eldre skal bo" er tittelen.
10.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
11.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
12.Grimstadprosjektet" har avlastet sykehjem og sykehus i Grimstad og gitt mange eldre en tryggere og bedre tilværelse hjemme.
13.Jeg og Annie - en nervøs romanse" er et minst like begavet utslag av en litt eldre manns verdenssmerte.
14.Justisminister Mona Røkke uttalte at det var oppsiktvekkende at Arbeiderpartiet går imot dette, og trakk frem som eksempel det grusomme som skjedde i Odda, hvor et eldre søskenpar ble nådeløst slått og sparket, og hvor det endte med at den nær åtti år gamle kvinnen døde av mishandlingen.
15.Kampen om den grønne diamant" er velegnet til å sette både yngre og eldre kinogjengere i oppstemt humør.
16.Kjørhjem"tjenesten koster" vanlige" kunder 20 kroner og eldre og uføre 10 kroner.
17.Kontraktør, eldre betegnelse for en person som påtar seg å utføre et arbeide efter å ha levert et anbud.
18.Kvitt eller dobbelt" henspiller på den dilla eldre mennesker helligholdt, å kunne utenat.
19.Norske samlere har merkelig nok ofte hatt et ambivalent forhold til de eldre danske myntene.
20.Nuppen" Skajem brøt i annen omgang i fredagsrennet - lørdag var det lillebror John Egil som henviste sin fem år eldre og mer berømte bror til tredjeplassen i Norges Cuprennet i Kolsås.
21.Ordene kommer kombinertløpernes hopptrener, Andreas Sæhlie, og er myntet på 28 år gamle Tom Sandberg og ett år eldre Hallstein Bøgseth, som begge deltar i olympiske leker for siste gang.
22.Redd meg Joe Louis !" skulle imidlertid appallere også til eldre aldersgrupper, opplyser denne frie, profesjonelle gruppe, som opprinnelig startet som Teatersenteret Bikuben i 1968 med økonomisk støtte fra Det Norske Teatret.
23.Småbarnsfamilien"," Mannsrollen" og" Eldre som ressurs".
24.Titus" er en av de få operaer som ender lykkelig, forteller Ulf Øien, og smiler litt ved tanken på at han må sminkes mye eldre enn han faktisk er, for å synge rollen.
25.Tumas nærmiljø heter Mala Strana og ligger i den eldre bydelen i Praha.
26.Ungdommens hjelpetiltak for eldre og uføre" heter et forsøksprosjekt som skal settes i gang på Åskollen fritidssenter i Drammen til høsten, melder Fremtiden.
27.Vi tror ikke at heving av strafferammer er det som skaper størst trygghet i gater og lokalmiljer for eldre og forsvarsløse.
28.nødvendig å foreta en jevn avvirkning, noe som selvsagt må innebære en utskiftning (NB ! legg merke til det nye ordet for" hugst", nå utskiftning) av eldre trær - også de store furutrærne".
29.80årene må bli det tiår da vi sluttet å oppfatte de eldre som en ensartet hjelpetrengende gruppe, som kan tilfredsstilles utlukkende gjennom alderspensjoner og sykehjemsplasser.
30.Aktivitetene bør være slike som hver enkelt av de eldre allerede er kjent med og liker.
Your last searches