Norwegian-Dutch translation of elegisk

Translation of the word elegisk from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

elegisk in Dutch

elegisk
generelladjective elegisch, treur-, klaag-
Similar words

 
 

More examples
1.Et elegisk bølgende klangteppe skapte en fortettet spenning som imidlertid ble brutt av det aggressivt urolige midtpartiet.
2.I første del av programmet med spanske komposisjoner fra den første del av vårt århundre ble inntrykkene noe ensporede, vel fordi musikken stort sett beveget seg i de mere meditative, elegisk pregede sfærer og fordi Sandberg her virket uttrykksmessig forsiktig og noe bundet.
3.LEONES store freske har tross lengde og voldsutbrudd en elegisk tone, den virker intim og eftertenksom.
4.Leones store freske har tross sine blodflekker eller kanskje på grunn av den formidlede følelse av at livet er" kort, heslig og brutalt" en elegisk tone, den virker faktisk nesten isnende intim og efterteksom.
5.Men vakkert, ungt, charmerende og en smule elegisk, i Pupi Aviatis regi.
6.Burt Lancaster spilte flere roller for Visconti, men aldri har han vært mer grasiøs og stilfull og elegisk enn her.
7.Følelseinnholdet er av en stille melankoli, enslags elegisk surrealisme.
8.Resultatet er meget iørefallende og mer elegisk enn noengang, selv om det finnes mange lyriske høydepunkter på Vangelis merittliste.
9.Til tross for en enklere helt skurktenkning, blir dette en stille og elegisk film, med eftertenksomme innspill, ikke Herzogs titaniske utfall.
Your last searches