Norwegian-Dutch translation of få ned

Translation of the word få ned from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få ned in Dutch

få ned
nivåverb terugschroeven
  prisverb afdingen, afpingelen [pej.], afbieden [Belgium]
  priserverb verlagen, drukken, doen zakken, naar beneden brengen
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg var forferdelig nervøs foran siste stående skyting onsdag, og måtte faktisk starte skytingen tre ganger", sa Røtsch, som midtveis i fem skuddserien måtte ta knebøy i et forsøk på å få ned pulsen.
2.Hva kan politiet gjøre for å få ned antall dødsfall ?
3.Idag arbeider vi systematisk for å rette opp de feilene som ble begått, og vi er allerede kommet langt på vei, både med hensyn til å få ned inflasjonen, dempe omkostningspresset, øke tilgangen på egenkapital og la bedriftene beholde mer av overskuddene.
4.Kristelig Folkeparti ser positivt på at Regjeringen vil gå foran for å få ned renten på lån til næringslivet, sier Kjell Furnes.
5.Å starte en priskrig er jo måten å få ned prisene på.
6.Alfredo tygger grønnsaker og løper ekstra langt for å få ned vekta.
7.Alle turbusssene leies på spotmarkedet for å få ned kostnadene.
8.Arbeiderpartiets alvorligste anklage mot Regjeringen er at det gjøres for lite for å få ned arbeidsledigheten.
9.At Regjeringen har satset så hardt på å få ned prisøkningen, og endog fått mye kritikk fordi mange har ment at dette ga en for restriktiv økonomisk politikk, viser hvor vanskelig det er å få forståelse for alvoret i dette problemet.
10.At det går an å få ned prisen på inngangsbilletten, viser også dette prosjektet.
11.Av tirsdagens krisepakke fremgår det tydelig at regjeringen er meget bekymret over at det går så tregt å få ned arbeidsløsheten.
12.BYSTYRET vil trolig også i høst måtte vurdere å skaffe seg økede inntekter, samtidig som man må gjennomføre en enda hardere prioritering for å få ned utgiftene.
13.Bankene er for tiden gjenstand for kritikk fordi det angivelig går for sakte å få ned utlånsrentene.
14.Canada i nord, hvor det lenge har vært bekymring over skadeomfanget, har gjentatte ganger rettet kritikk mot myndighetene i USA for ikke å ha gjennomført noe program for å få ned utslipp av skadelige stoffer.
15.Da er rentefradraget godt å ha for å få ned overtidsskatten og muliggjøre en viss ekstrainnsats.
16.De store tillegg ville gjøre det umulig å få ned inflasjonen og få svensk økonomi på rett kjøl medmindre myndighetene strammet til, mener regjeringen i Stockholm.
17.De ønsker begge skatteøkninger og reduksjoner i forsvarsbudsjettet for å få ned rekordunderskuddene i de føderale budsjetter.
18.Derimot innbød han Kongressen til et tverrpolitisk samarbeide om en" avbetalingsplan" for å få ned underskuddene.
19.Det er helt unødvendig med en ny renteerklæring fra myndighetene for å få ned renten.
20.Det er nemlig ingen tvil om, sa han igår, at dersom vi skal makte å få ned arbeidsledigheten og skaffe arbeide til alle i fremtiden, må vi håndtere omkostningene bedre.
21.Det er nemlig nødvendig med utradisjonell og rask saksbehandling for å få ryddet sykehuskorridorene for senger og samtidig få ned omkostningene.
22.Dette er noen av de tiltak Vegdirektoratet igår foreslo overfor Samferdselsdirektoratet for å få ned antallet motorsykkelulykker.
23.Dette utvalget vil bli ferdig med sitt arbeid i løpet av året, og Haugstvedt håper at resultatet vil bidra til å få ned handelen med SydAfrika.
24.Disse skoler er efter vår mening best egnet - kanskje sammen med de vanlige skoler - til å få innarbeidet den holdningsendring som må kreves hos alle trafikanter, søndagsbilister såvel som yrkessjåfører, eldre som unge, i den hensikt å få ned antallet ulykker.
25.Enigheten om å redusere melkekvotene blir betegnet som det viktigste vedtak som er gjort for å få ned subsidiene til landbrukssektoren.
26.Et Europavei - system fra nord til syd inngår i dette for også å få ned næringslivets omkostninger.
27.Et annet er inflasjonen, som ifjor holdt seg helt oppe i 14 prosent, og nå ligger rundt 1011 prosent, men som regjeringen tar sikte på å få ned i 7 prosent neste år.
28.Et annet tiltak som kan få ned utgiftene til tekniske hjelpemidler er opprettelse av hjelpemiddelsentraler i hvert fylke.
29.Et øket samarbeide bl. a. for å få ned arbeidsledigheten innen OECD er nødvendig, konstaterte arbeidsdirektør Reidar Danielsen på en pressekonferanse igår.
30.Fagforeningen går sterkt imot planene om å ta inn sivilarbeidere og praktikanter for å få ned institusjonens lønnsutgifter.
Your last searches