Norwegian-Dutch translation of fødsel

 
 

More examples
1.Ja takk, bare bra," som efter en fødsel, sier psykolog Åshild Jensen ved Mødrehygienekontorets familiekontor.
2.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier Hans A. Sande.
3.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier ass. overlege Hans A. Sande.
4.De fleste venter vel ikke at slikt skal skje med akkurat dem, og er mer opptatt av andre sider ved svangerskap og fødsel.
5.De vanligste problemene er økende dødelighet, lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og misdannelser.
6.Det eneste jeg kjenner til er en 20 år gammel undersøkelse, som viste at kvinner relativt kort tid efter fødsel kan være i samme fysiske form som før.
7.Det er slett ikke uvanlig at kvinner blir deprimerte efter en fødsel, - i sterkere eller mildere grad, sier psykolog Åshild Jensen.
8.Det vi idag feirer kan kalles en forsinket fødselsdag, universitetets første efter en trang og lang fødsel eller en dåpsdag med den nye universitetsloven i rollen som universitetets ilddåp eller vanndåp, sa Langslet.
9.Dette går jo kjempefint, sukker medsøstrene lettet og føler at nok en fødsel er lykkelig overstått.
10.Efter en trang fødsel har vi vært gjennom en fase som bør gi en godt planlagt og gjennomført sammenslutning med store utviklingsmuligheter.
11.En god fødselshjelper er alltid spent under enhver fødsel.
12.En hellig handling er hva en fødsel er.
13.Enkelte kvinner får en spesiell reaksjon i forbindelse med fødsel, en fødsels psykose, forteller psykiater Gro Guttormsen.
14.Har du tenkt på at fødsel og død er det eneste vi slipper å velge ? spør Wenche Margrethe, på vei ut av kirkegården.
15.Heller ikke jeg har kjennskap til noen undersøkelser som viser at kvinner får øket ydeevne efter en fødsel.
16.I Deres bok" Penser la Revolution Francase" skriver De at" Revolusjonen har en fødsel, men ingen slutt" ?
17.I løpet av ett døgn kom seks mødre med nær forestående fødsel, så det ble en" pangstart", minnes Ingeborg.
18.Ingen kjenner en fødsel før den er over, sa han, og jeg er redd det kan bli en sterk opplevelse for et barn dersom situasjonen skulle tilspisse seg.
19.Ja, avbruddene vil som regel skje ved ca. 18. uke, og det vi da må gjøre, er å provosere frem en for tidlig fødsel.
20.Jeg er overbevist om at kroppen forandrer seg efter en fødsel.
21.Men da må en for tidlig fødsel allerede være i gang, eller man må være alarmert om svangerskapet på forhånd ?
22.Svangerskap og fødsel har" virket" bra på meg, ler Ingrid Kristiansen.
23.Teorien gjør Jesu fødsel mer virkelighetsnær, sier kommentatorer til Sunday Telegraph.
24.Verdens Helseorganisasjon (WHO) har kartlagt rutinene ved fødsel i 23 europeiske land over en femårsperiode.
25.Vi har gjort lite så langt, fordi vi hele tiden har visst om alle usikkerhetsmomentene som henger sammen med en for tidlig fødsel.
26.Vi har moderne utstyr og erfarne medarbeidere som vil gjøre sitt ytterste for at Lotto skal få en smertefri fødsel og bli et livskraftig produkt til nytte i samfunnet.
27.10. april blir det 2 utgaver : tre frimerker med temaet fritidsfiske, og to i anledning av 200året for den kjente astronom og geofysiker Christopher Hansteens fødsel.
28.100 år efter sin fødsel, og snart 50 år efter sin død blir forfatteren Sven Elvestad minnet med en utstilling i Universitetsbiblioteket.
29.1984 er jubileumsåret for Ludvig Holbergs fødsel - i desember er det 300 år siden han ble født.
30.300årsfesten for Ludvig Holbergs fødsel har gitt opphav til disse spredte betraktninger.
Your last searches