Norwegian-Dutch translation of født

Translation of the word født from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

født in Dutch

født
generelladjective geboren
Derived terms of født
Examples with translation
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Similar words

 
 

More examples
1.De ville" ekspresjonister som har dominert Vestens mondene gallerivegger en tid, er eksempelvis ikke mere avantgardistiske enn impresjonistarvingen Vinjum, født i Sogn og bevisstgjort i Chartres.
2.Den ensomme ulv" er ikke født som det.
3.Elizabeth Dole er født og oppvokst i sydstatene, i Salisbury, North Carolina, og har fått en rikelig porsjon av den kjente sydstatscharmen ved siden av sin juridiske hjerne.
4.Han rev isønder en dag, hvad han hadde født med smerte den foregaaende.
5.Hevneren"," Halloween 2" og" Født uskyldig".
6.Jeg tilhører dem som ble født med for mye å si" synger Anne Grethe Preus i sangen" Rop" på Can Cans nye LP" En lek i forhold".
7.Leiemor"virksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
8.Silje" er født med en kromosomfeil som medfører psykisk utviklingshemning.
9.Vi er redde for at denne diagnostikken i fremtiden vil bli brukt som utvelgelsesmetode for å hindre at det blir født mennesker som er dårligere fysisk og psykisk utrustet enn gjennomsnittet...
10.Berre folk født og oppvaksen på en fjellgard som denne, kan drive den, innrømmer Olav.
11.Ca. 5 prosent av barna i vår del av verden er født for tidlig.
12.Da barna ble født, hadde to tredjedeler av mødrene et fast forhold til barnefaren, men mange av disse forholdene går istykker efter fødselen, forteller Grete Stang.
13.Da jeg var barn, var det bare en til på hjemstedet mitt som var født samme dag som jeg.
14.De fleste kvinner ønsker fortsatt å føde iallfall ett barn, og tallene våre viser at så mange som 85 prosent av kvinnene har født sitt første barn før fylte 30 år.
15.De første 24 timene efter at et for tidlig født barn er kommet til verden, er mest kritisk.
16.Den engstelse foreldre føler når de får et for tidlig født barn, må kunne minskes ved at sykehusene får tilstrekkelig utstyr, også når antall premature barn blir større enn vanlig, sier Henning Bongard, som selv har erfart utryggheten omkring et for tidlig født barn, og ikke legger skjul på hvor overrasket han er over at forholdene ikke er gjort noe med.
17.Derimot har vi en mediedebatt, født ut av politikernes distribusjonshysteri de senere år.
18.Det er aldri noen gang født så få barn i Norge, og når en del statistikere hevder at barnefødsler går i kurver og vil øke igjen, glemmer de å ta med i beregningen at kvinner idag velger sine svangerskap bevisst, hevder Grete Stang.
19.Det er da 100 år siden Stein Riverton, eller Sven Elvestad som var hans egentlige navn, ble født.
20.Det er ingen vekt ombord, men såvidt jeg forsto på legene, hadde han helt normal størrelse og var ikke født for tidlig.
21.Det er meget gledelig at det første norske barnet som er unnfanget utenfor livmoren, er født her i landet, sier Astrid Nøklebye Heiberg i Sosialdepartementet til NTB.
22.Det er menn vi selv har født som plasserer oss i horehus.
23.Det finnes lovgivning som sier at mannen skal bidra til å forsørge barn født utenfor ekteskap, men jeg tviler på om dette fungerer.
24.Det klages på at det blir født for få barn i Norge.
25.Disse jentene er født i 1969, altså bare 15 år gamle, og holder akkurat grensen for å delta i Holmenkollstafetten.
26.Far var prest i Sunne, der jeg ble født.
27.Grimberg ble født i 1875 i Gøteborg som sønn av en folkeskolelærer.
28.Han ble egentlig" født" da jeg studerte på Blindern.
29.Han er nemlig født i Aure prestegjeld og kommune på Nordmøre, grensende opp mot SørTrøndelag fylke.
30.Hittil iår er det her i landet født to gutter og to piker efter befruktning med prøverørsmetoden.
Your last searches