Norwegian-Dutch translation of følge

Translation of the word følge from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

følge in Dutch

følge
generellverb vergezellen, begeleiden
Synonyms for følge
Derived terms of følge
More examples
1.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
2.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
3.Balanse" Seymour hevdet at det før Statoils vedtak var en utbredt oppfatning i markedet at det var rimelig bra balanse mellom tilbud og efterspørsel, bl. a. som følge av at OPEC - landenes samlede produksjon den siste måneden har ligget under det offisielle produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag.
4.Bayard"seilasen i Frierfjorden den 28. desember 1982 som endte på Midtfjordskjæret med en omfattende oljelekkasje til følge, vil torsdag og fredag i neste uke bli behandlet som straffesak i Skien og Porsgrunn byrett.
5.De eldres ønsker om en oppvurdering av sin status vil nå snart bli realisert i Høyre, og andre partier vil følge efter".
6.Den som forsøker å følge noe med i norsk politisk liv har forlengst erfart at man skal høre mye før ørene faller av.
7.Derfor ble alle disse beordret å følge den første keiser i graven.
8.Det blir drama av det når vi kan følge med slik.
9.Det kan oppstå skader på nabobebyggelsen, enten direkte som følge av terrengdeformasjoner eller i forbindelse med utgravningene og etablering av støttekonstruksjonene.
10.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
11.Drøbakdilten" som arrangementet heter, vil stort sett følge mønsteret fra tidligere år.
12.Enhver bedriftsleder må idag følge med i den politiske virksomhet som omgir bedriften, også det som skjer på det kommunale plan.
13.Er ikke bystyret forpliktet til å følge likestillingslovens intensjoner ?
14.For å hindre prisstigning som følge av en sterk stimulering av økonomien, skal det tas initiativ til et bredt samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene om inntektspolitikken".
15.Frøken" er ute med stokken og gir beskjed om å følge med i timen !
16.Haren", Maggie Keyes, var ideell både når det gjaldt tempo og rytme, mente Ingrid, som har hatt vanskeligheter med å følge harer tidligere.
17.Hjertetrøbbel" forteller om oppbrudd for en dikter vel verd å følge.
18.Hverken reglementene eller de som dømmer har greid å følge med i utviklingen.
19.I følge aktørene vil gjestene på Restaurant Gamle Raadhus få servert en rekke tekster som spenner fra Shakespeare til Mehren med et budskap om å leve livet mens vi ennå er i live.
20.I følge statsråden har departementet en generell tilsynsplikt overfor kommunene og skal påse at de overholder lovens krav".
21.Ingen dårlig start, men krevende å følge opp.
22.Jeg akter å følge opp i Kandijas ånd, men skal prøve å legge inn min egen sjel", sier den nye landslagstreneren, som sitter ved roret for første gang når Norge deltar i en firenasjoners turnering i Danmark denne helgen.
23.Leiemor"virksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
24.Lek er for henne ikke bare frihet til å slippe plikter eller rett til å gjøre hva en selv vil og følge sin fantasi.
25.Mørkt senker natten seg i stall og stue..." synger den fagre Luciabrud sammen med sitt følge av oppvartende terner.
26.Printmakers" er original rytmisk, og Cyrille og Cox står på for å følge den unge dame.
27.San Moskva ?" sier Nordli forundret til sitt norske følge, og tar telefonen i hotellbaren like ved.
28.Slekt skal følge slekters gang", heter det i den gamle pilegrimssangen vi synger ved juletider.
29.Snart er de mange festtaler og viljeserklæringer glemt, og på det politiske plan har man tydeligvis hverken krefter eller kapasitet til å følge opp det man strengt tatt var blitt enige om.
30.Som følge av det foreslår han i 1929 å påbygge teatret slik at det blir symmetrisk om sin midtakse som Universitetsbygningen visavis.
Similar words

 
 

følge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) følgefølgendefulgt
Indikative
1. Present
jegfølger
dufølger
hanfølger
vifølger
derefølger
defølger
8. Perfect
jeghar fulgt
duhar fulgt
hanhar fulgt
vihar fulgt
derehar fulgt
dehar fulgt
2. Imperfect
jegfulgte
dufulgte
hanfulgte
vifulgte
derefulgte
defulgte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fulgt
duhadde fulgt
hanhadde fulgt
vihadde fulgt
derehadde fulgt
dehadde fulgt
4a. Future
jegvil/skal følge
duvil/skal følge
hanvil/skal følge
vivil/skal følge
derevil/skal følge
devil/skal følge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fulgt
duvil/skal ha fulgt
hanvil/skal ha fulgt
vivil/skal ha fulgt
derevil/skal ha fulgt
devil/skal ha fulgt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle følge
duville/skulle følge
hanville/skulle følge
viville/skulle følge
dereville/skulle følge
deville/skulle følge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fulgt
duville/skulle ha fulgt
hanville/skulle ha fulgt
viville/skulle ha fulgt
dereville/skulle ha fulgt
deville/skulle ha fulgt
Imperative
Affirmative
dufølg
viLa oss følge
derefølg
Negative
duikke følg! (følg ikke)
dereikke følg! (følg ikke)
Your last searches