Norwegian-Dutch translation of følge med

Translation of the word følge med from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

følge med in Dutch

følge med
generellverb vergezellen, begeleiden
Derived terms of følge med
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir drama av det når vi kan følge med slik.
2.Enhver bedriftsleder må idag følge med i den politiske virksomhet som omgir bedriften, også det som skjer på det kommunale plan.
3.Frøken" er ute med stokken og gir beskjed om å følge med i timen !
4.Hverken reglementene eller de som dømmer har greid å følge med i utviklingen.
5.(NTBReuterAFP) Den demokratiske presidentkandidaten Jesse Jackson reiste igår kveld tilbake til USA fra Cuba, i følge med 48 fanger som det kubanske regimet hadde gått med på å sette fri.
6., I samråd med Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen bestemt at et antall interesserte krigsdeltagere, krigsseilere og krigsinvalider kan få følge med Forsvarets chartrete DC8 fly, i tillegg til den offisielle delegasjon som er utpekt, for å være til stede ved avduking av norsk minnesmerke...
7.Alle elevene ombord var interessert i å følge med i havets tilstand, og de rapporterte alt de så på hver vakt.
8.At jeg måtte følge med i nyhetene.
9.Da er altså all videre passiar unødvendig, herr Carstensen, og De må følge med meg til arresten.
10.Da slår jeg kanskje følge med Terje Sveen over til proffen.
11.De fikk jo følge med i Venstre i mange år ?
12.Den Norske Helsingforskomite søker å følge med i alle spørsmål vedrørende menneskerettigheter, også for flyktninger, og jeg ønsker som styremedlem der å være orientert i en sak som denne.
13.Den som ønsker en problemfri videomaskin og samtidig vil følge med i utviklingen, bør leie, fremholder administrerende direktør Knut StrømLarsen i Thorn EMILeieTV A / S.
14.Det er av avgjørende betydning for norske hjertespesialister å holde seg a jour og utveksle erfaringer direkte med kolleger i andre land, sier Lekven, som mener at man faktisk har en forpliktelse til å følge med.
15.Det er fantastisk å møte en virkelig veteran, med 28 år bak seg i bransjen, utbrøt han spontant i møtet med sin kolega, som ankommer i følge med representanter fra Eksportrådet og Meierisentralen.
16.Det er lite diskusjon i ungdomsskolen, og vi mener at også ungdom under seksten år bør følge med i skolepolitisk arbeide, svarer Ola Nafstad.
17.Det er snart umulig å følge med i sitt fagområde.
18.Det kan godt hende at både KKL og utleiebyråene ikke har vært flinke nok til å følge med i den nye utviklingen, men dersom politikerne bestemmer seg for å beholde ordningen fra 1913 med kommunal styring av det levende bilde, vil vi iallfall kunne by Orkla Industrier og hvem det ellers måtte være et kinosystem som har forsøkt å sikre kvaliteten.
19.Det skal litt til å holde styr på og følge med 24 lag gjennom noen måneders forberedelser, trening og uttagning ?
20.Det skjer nemlig så mye samtidig at selv en som er fortrolig med opera, kan ha vanskeligheter med å følge med hele veien.
21.Franskmennene har en meget interessant infrastruktur i sin bilindustri, og vi er i høy grad interessert i å følge med, sier Kulås.
22.Holdt fint følge med unggutta på flatene, selv om jeg ikke har lært meg skøytetak.
23.Hvis brannvesenet ikke får muligheter til å følge med i utviklingen, vil vi ubønnhørlig sakke akterut.
24.Ja, siden han ikke kunne følge med i musikken, måtte jeg følge ham i flyvningen.
25.Jada, de norske styrkene holder vanligvis godt følge med yrkessoldatene fra andre land.
26.Journalistikken er i utvikling og vi må følge med bevisst, sier Anne Skatvedt, leder av Norsk Journalistlag og deltidsansatt som fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad.
27.Med stortinget som nærmeste nabo kan vi følge med i alt som skjer, sier Svein Kvalheim og Bodil Banti i Bergens Tidende.
28.Med tanke på den utvidede bruk vårt samfunn gjør av bilder, må også Akademiet følge med.
29.Men det gjelder å følge med og videreutdanne seg i yrket, mener hun.
30.Mine foreldre, bosatt i Las Lunas i New Mexico, kommer helt sikkert til å følge med på skjermen, forteller Chuck Argon, som satser på en liten revansj over Sydney Maree i løpet.
Your last searches