Norwegian-Dutch translation of føyes

Translation of the word føyes from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føyes in Dutch

føyes
bestemningother weinig, gering
Synonyms for føyes
Anagrams of føyes
Similar words

 
 

More examples
1.Charmerende, en god porsjon humoristisk sans, det er karaktertrekk som må føyes til det bildet folk flest har fått av sjefen for Statens utlendingskontor.
2.Charmerende, og med en god porsjon humoristisk sans, er karaktertrekk som må føyes til det bildet folk flest har fått av ham.
3.De vokale soloinnslag er noe ujevne, en viss usikkerhet skyldes utvilsomt problemene med slike liveopptak, der så mange komponenter skulle føyes sammen til et harmonisk hele.
4.Den kan lett føyes inn i en helhetlig trafikkplan for Oslo ved en eventuell bygging av den foreslåtte Henrik Ibsenringen.
5.Den meget raffinerte filmklipper Fosse - for det er han også - lager en mosaikk hvor tilbakeblikkene på hendelser føyes inn i den langt uttrukne skildring av dødsøyeblikket.
6.Derefter må planene føyes inn i kulturbudsjettet.
7.Dertil kan også føyes at Berggravs reiser vinteren 193940 iallfall bidro til en kontakt mellom kirkelederne i de krigførende land, som ble meget verdifull både under og efter krigen.
8.Det bør imidlertid føyes til at Polygram allerede har en konsertLP (dobbelt) med Peter Gabriel på markedet, og her er lydkvaliteten langt bedre enn på" Contact".
9.Det bør straks føyes til at sannsynligvis er de fleste klimatologer neppe overbevist om at de mekanismer som nevnt ovenfor, og som er baseres på endringer i de lokale forhold, kan forklare tørkeperiodene.
10.Det er ikke noe særlig mer som kan føyes til.
11.Et nytt ord, Shogun, føyes nå til listen i forbindelse med en TVserie om Japan basert på populærromanen med samme tittel.
12.I løpet av uken kan kanskje nye triumfer føyes til de olympiske.
13.Litt senere står det riktignok at Bibelen anerkjenner eiendomsretten, men det føyes straks til at vi ikke har lov til å benytte den som vi vil til våre egoistiske formål.
14.Men det hele føyes så elegant inn, det hører hjemme i sammenhengen.
15.Men her må raskt føyes til at når utgiftene dreier seg om sikkerhet for tildels hjelpeløse mennesker, er penger en relativt uegnet standard.
16.Nå skal det føyes til at IFK har kommet opp i en såpass stor omsetning takket være sine Ecupbravader og et år uten Ecup vil ligge langt lavere omsetningsmessig.
17.Når det så føyes til at Gøteborgsymfonikerne er det eneste nordiske orkester, ja ett av de meget få orkestre i verden, som har kontrakt med eksklusive Deutsche Grammophon Gesellschaft - ja, så fremstår morgendagens konsert i Oslo Konserthus som intet mindre enn en begivenhet.
18.Skal nå også sensitive opplysninger, herunder homofili, føyes til rekken av disse, vil homofile utlendinger bosatt i Norge måtte overveie å la være å besøke sine hjemland.
19.Slik føyes man inn i den generelle bevisstløshet om presisjonens nødvendighet for bygulvets skjønnhet.
20.Til det siste kan føyes tanken om mennesket som tvers igjennom" synder" og ideen om at Jesus ved sin død har sonet for syndene og derved mildnet Guds vrede.
21.Til slutt må det føyes til at aldringsprosessene ofte setter inn tydeligere enn før - og østrogenbehandlingen er ingen foryngelseskur.
22.Det er vanskelig å se hvordan romvåpnene skal kunne føyes inn i en pakkeløsning.
23.Det er vanskelig å se hvordan romvåpnene skal kunne føyes inn i pakkeløsning.
24.Det kan også føyes til at alle inntekter i dollar etc. blir vekslet inn i norske kroner og benyttet her i landet.
25.Det må føyes til at tegningen er arkitektens viktigste verktøy.
26.Ellers kan man kanskje si at det ikke føyes nye trekk til bildet av Johan Borgen, men her er andre historier, andre situasjoner og første og fremst et perspektiv, som er Brett Borgens eget.
27.For eksempel kunne det føyes til funksjoner som integrasjon / sosial kontakt, debatt og styrking av personlig identitet.
28.Forøvrig må det føyes til at perspektivtegninger ikke gir et sannferdig bilde.
29.Men bildet er ikke fullstendig uten at det føyes til at dette er en kampstyrke av profesjonelle soldater som er trenet for arktiske forhold.
Your last searches