Norwegian-Dutch translation of føyse

Translation of the word føyse from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føyse in Dutch

føyse
rørelseverb heen en weer bewegen, wiebelen
Synonyms for føyse
Anagrams of føyse
More examples
1.Kamerater ledsagende, fra den sovjetiske ambassaden hadde også gjort en omgående bevegelse og kunne føyse vekk noen av de mest innpåslitne foran passkontrollen.
2.En av vertinnens kjære plikter består i å føyse sammen 30 medsøstre, hvilket krever anslagsvis 45 telefoner a 10 minutter (m / tellerskritt) og samme runden to dager efter for å bekrefte at det blir noe av.
3.Svaret på det spørsmålet fikk han ikke ved å føyse ham bort som en skabbet hund.
Similar words

 
 

føyse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) føyseføysendeføyst
Indikative
1. Present
jegføyser
duføyser
hanføyser
viføyser
dereføyser
deføyser
8. Perfect
jeghar føyst
duhar føyst
hanhar føyst
vihar føyst
derehar føyst
dehar føyst
2. Imperfect
jegføyste
duføyste
hanføyste
viføyste
dereføyste
deføyste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde føyst
duhadde føyst
hanhadde føyst
vihadde føyst
derehadde føyst
dehadde føyst
4a. Future
jegvil/skal føyse
duvil/skal føyse
hanvil/skal føyse
vivil/skal føyse
derevil/skal føyse
devil/skal føyse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha føyst
duvil/skal ha føyst
hanvil/skal ha føyst
vivil/skal ha føyst
derevil/skal ha føyst
devil/skal ha føyst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle føyse
duville/skulle føyse
hanville/skulle føyse
viville/skulle føyse
dereville/skulle føyse
deville/skulle føyse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha føyst
duville/skulle ha føyst
hanville/skulle ha føyst
viville/skulle ha føyst
dereville/skulle ha føyst
deville/skulle ha føyst
Imperative
Affirmative
duføys
viLa oss føyse
dereføys
Negative
duikke føys! (føys ikke)
dereikke føys! (føys ikke)
Your last searches